• Verificari PRAM_prize de pamant
 • Verificari PRAM_prize de pamant
 • Masurarea prizelor de pamant pentru paratrasnete
 • Masuratori nul de protectie
 • Electrician certificat pram, avizare pram
 • Verificari si testari PAT
 • Testari PAT_verificari echipamente IT
 • Termoviziune, termografiere tablou electric
 • Termoviziune, termografiere instalatii electrice
 •  
 • Verificarea succesiunii fazelor in retelele electrice trifazate
 • Electrician autorizat service si mentenanta instalatii electrice
 • Verificari si masuratori pram paratrasnete
 • Electrician autorizat - Masurari prize de pamant
 • Executie prize de pamant - naturale si artificiale pentru cladiri
 • Electrician autorizat reparatii si modernizari tablouri electrice apartament
 • Echilibrarea incarcarilor pe faze in retelele electrice trifazate
 • Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant prin metoda cu doi clesti
 • Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant prin metoda selectiva
 • Masurarea rezistenteti de dispersie a prizelor de pamant pentru instalatiile de paratrasnet
 • Masuratori racorduri si conductoare nul de protectie PE pentru circuitele de priza 230/400V
 • Masurarea continuitatii nulurilor de protectie (PE) pentru circuitele de priza
 • Testari si verificari PAT_Verificari electrosecuritate echipamente IT
 • Testari PAT_Echipamente si aparatura electrica
 • Servicii termografiere instalatii si echipamente electrice
 • Raportare termografica profesionala pentru instalatiile si echipamentele inspectate
 • Verificarea protectiei prin intreruperea automata a alimentarii prin masurarea impedantei buclei de defect Zs L-PE si a curentului de scurtcircuit
 • Masurarea rezistentei de izolatie pentru echipamente si instalatii electrice
 • Verificari UPS
 • Verificari succesiune faze pentru retelele electrice trifazate
 • Verificari periodice si servicii de mentenanta instalatii electrice pe baza de contract
 • Verificari si testari periodice instalatii de paratrasnet
 • Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
 • Verificari PRAM - Etichetarea circuitelor de priza verificate
 • Verificari si masuratori periodice instalatii de paratrasnet
 • Testarea dispozitivelor de protectie la curent rezidual diferential (DDR) - functionalitate: curent diferential, timp declansare, etc.
 • Verificari incarcare circuite electrice peste sarcina admisa
 • Executie prize de pamant pentru domeniul rezidential
 • Modernizari Tablouri Electrice - protectii la supratensiune si impotriva electrocutarii,
 • Echilibrarea incarcarilor si succesiunea fazelor in retelele electrice trifazate

Stabilirea necesitatii unei instalatii de paratrasnet pentru o constructie

Evenimente care pot fi considerate periculoase pentru o cladire sunt:

 Caderea trasnetului pe cladire;
 Caderea trasnetului langa cladire;
 Caderea trasnetului pe o instalatie racordata la o cladire;
 Caderea trasnetului langa o instalatie racordata la o cladire.

Componente de risc in cazul loviturilor de trasnet

 Vatamarea oamenilor si animalelor datorata tensiunilor de atingere si de pas in zonele de pana la 3 m in afara structurii;
 Avarii fizice produse de scantei periculoase in interiorul structurii, capabile sa initieze un incendiu sau o explozie;
 Defecte produse de supratensiuni si supracurenti asupra instalatiilor, echipamentelor si aparaturii interioare.

Factori care influenteaza componentele de risc

 Caracteristici ale structurii sau ale sistemelor interioare (structura în sine, instalaţiile din structură, conţinutul structurii, persoanele din interiorul structurii sau care stau într-o zonă de până la 3 m în partea exterioară a structurii;
 Măsurile de protecţie adoptate (echipotentializarea, izolarea, existenta SPD-urilor, protectia impotriva incendiilor, etc.)
 Suprafata echivalenta de expunere

Procedura de evaluarea riscului. Luarea unei decizii privind necesitatea unei protectii

Decizia de a proteja o structura sau o instalatie impotriva trasnetului, precum si alegerea masurilor de protecţie se va lua numai dupa:

 Identificarea caracteristicilor obiectivului de protejat;
 Identificarea tipurilor de pierderi şi a riscului asociat;
 Evaluarea riscului pentru fiecare tip de pierdere;
 Evaluarea necesitatii protectiei, prin compararea riscurilor identificate cu riscul acceptabil;
 Evaluarea eficientei tehnice si economice a protectiei, prin compararea costurilor pierderilor totale cu si fara masuri de protectie.

 La evaluarea riscului de trasnet se va tine seama de urmatorii factori:

 Mediul inconjurător al construcţiei;
 Tipul constructiei;
 Conţinutul constructiei;
 Gradul de ocupare al constructiei;
 Consecintele trasnetului.

Calcule de proiectare a instalatiei de protectie la trasnet

Calculele necesare evaluarii riscurilor la care poate fi supusa o cladire sunt in general destul de complicate si de cele mai multe ori acestea se obtin cu ajutorul unor softuri dedicate. O astfel de procedura este detaliata in normativul I7/2011.

Exista totusi o procedura mai simpla, explicata in vechiul normativ I20, dar care nu ia in calcul atat de multe elemente ca cea explicata intr-un mod atat de complicat in I7/2011. Nu pot spune ca nu este cea mai completa procedura, dar este foarte greu de folosit prin multitudinea de calcule ale componentelor de risc asociate fara ajutorul unui software dedicat.

Procedura de stabilire a necesităţii unei instalatii de paratrasnet se bazează de fapt, pe determinarea şi compararea valorilor obţinute pentru frecventa loviturilor de trăsnet directe pe construcţie (Nd ) şi frecventa anuala acceptata de lovituri de trasnet (riscul acceptat notat cu Nc).

Determinarea densitatii anuale a loviturilor de tranet (Ng) pentru zona in care este amplasata constructia

Numarul mediu anual de evenimente periculoase datorita trasnetelor la care poate fi supus un obiectiv de protejat, depinde de numarul furtunilor din regiunea în care cladirea este amplasata.

Densitatea loviturilor de trasnet la sol (Ng) este exprimata in număr de lovituri de trasnet pe km2/an si se poate determina utilizând harta keraunica.

Ng = 0,04·Nk1,25 (nr. impact/km2an) în care Nk este un indice din harta keraunica.

In vechiul normativ I20, abrogat la data intrarii in vigoare a normativului I7/2011, sunt date valorile Ng in funcţie de indicele keraunic cu mentiunea ca datele statistice care au stat la baza calculelor acestor indici sunt foarte vechi.

Indicele keraunic Nk

15

20

25

30

35

40

45

50

60

Ng

1,18

1,69

2,24

2,81

3,41

4,02

4,66

5,32

6,68

Dacă nu sunt disponibile date ale Ng, pentru zonele temperate, frecventa loviturilor de trasnet pentru o regiune se poate estima astfel: Ng = 0,1×Td , unde Td este numărul zilelor cu furtuni pe an (care pot fi obţinute tot din hartile keraunice.

Determinarea frecventei loviturilor directe de trasnet - Nd

Frecvenţa loviturilor directe de trăsnet (Nd) pe o construcţie se determină cu relaţia:

Nd = Ng x Ae x C1 x 10-6 [lovituri/an]

în care:

Ng este densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea în care este amplasată construcţia (nr. impact./km2an)
Ae este suprafaţa echivalentă de expunere a construcţiei (m2)
C1 este un coeficient ce ţine seama de mediul înconjurător

Coeficientul C1 numit si factorul de amplasare, ţine seama de topografia locului în care se află obiectivul de protejat şi de obiectele amplasate în interiorul suprafetei echivalente de expunere. 

Determinarea ariei suprafeţei echivalente de expunere - Ae

Calculul suprafetei de expunere la loviturile de trasnetSuprafaţa echivalentă de expunere Ae este aria definită de intersecţia dintre suprafaţa solului şi o linie dreaptă avnd lungimea egala cu 3H, de pantă 1/3 care trece prin părţile cele mai înalte ale structurii (atingându-le în acele puncte) şi care se roteşte în jurul acestora.

Relatia de calcul a suprafetei de expunere a constructiei este urmatoarea:
Ae = L x l + 6H(L + l) + 9πH² - pentru constructii dreptunghiulare de lungime L, latime l si inaltime H

Suprafaţa echivalentă de expunere Ae pentru o structură izolată este reprezentata grafic in figura de mai jos:

Factorul de amplasare – C1

Factorul de ampasare se poate obtine din tabelul dat de normativ si prezentat mai jos:

Amplasarea construcţiei

C1

Construcţie amplasată într-o zonă cu alte construcţii sau cu arbori

0,25

Construcţie înconjurată de construcţii cu înălţimi mai mici

0,5

Construcţie izolată, fără alte construcţii pe o rază de cel puţin 3H

1

Construcţie izolată pe vârful unei coline sau promontoriu

2

 
Determinarea riscului acceptat (Nc)

Valorile riscului acceptat (Nc) depinde de următorii factori specifici:

 Tipul construcţiei – C2
 Conţinutul construcţiei – C3
 Gradul de ocupare a construcţiei – C4
 Consecinţele unei lovituri de trasnet– C5

Relatia de calcul a riscului acceptat este urmatoarea: Nc = 5,5*10-3/C, unde C = C2 x C3 x C4 x C5

 Valorile coeficientului C2 în funcţie de natura construcţiei

 

Coeficientul C2

Acoperiş

Structură

Metal

Beton

Combustibil

Metal

0,5

1

2

Beton

1

1

2,5

Combustibilă

2

2,5

3

  Valorile coeficientului C3 în funcţie de conţinutul construcţiei

Coeficientul C3

 

Fără valori şi incombustibile

0,5

Valori obişnuite şi normal combustibile

1

Valori importante sau combustibile

2

Valori inestimabile, de patrimoniu sau uşor combustibile, explozive

3

  Valorile coeficientului C4 în funcţie de gradul de ocupare al construcţiei

Coeficientul C4

 

Neocupate

0,5

Normal ocupate

1

Evacuare dificilă sau risc de panică

3

  Valorile coeficientului C5 în funcţie de consecinţele trăsnetului

Coeficientul C5

 

Nu necesită continuarea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător

1

Necesită continuitatea lucrului şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător

5

Efecte dăunătoare asupra mediului

10

  Dacă Ng ≤ Nc atunci nu este necesara o instalatie de paratrasnet sau se instaleaza la cererea expresa a beneficiarului.

Dacă Ng > Nc, atunci este necesara o instalatie de paratrasnet a cărei eficacitate (E) se determină cu relaţia:

E ≥ 1 – Nc/Ng

Cu ajutorul valorii E se determină din tabel de mai jos nivelul de protecţie.

Determinarea nivelului de protecţie al unei instalatii de paratrasnet în funcţie de eficacitatea E calculată

E

Nivel de protecţie corespunzător

I (kA)

Distanţa de amorsare (raza sferei fictive) R (m)

0,95 < E ≤ 0,98

Întărit (I)

2,8

20

0,90 < E ≤ 0,95

Întărit (II)

5,2

30

0,80 < E ≤ 0,90

Normal (III)

9,5

45

0 < E ≤ 0,80

Normal (IV)

14,7

60

Cazuri în care existenta unei instalatii de protectie la trasnet este obligatorie

O construcţie sau o parte a unei construcţii care intră complet în volumul de protecţie creat de o instalatie de paratrasnet a unei alte construcţii (cu excepţia situaţiei în care dispozitivul de captare este constituit dintr-o singură tijă simplă), nu este necesar să fie echipată cu paratrasnet. Este insa obligatoriu sa se prevada instalarea protectiilor interioare prin montarea SPD-urilor (a descarcatoarelor).

Protectia impotriva loviturilor de trasnet este obligatorie in general la următoarele categorii de construcţii sau instalaţii in functie de numarul de locuri, numarul persoanelor din interior, a suprafetei, sau regimului de inaltime:

 Teatre, cinematografe, săli de concert şi de sport acoperite;
 Hoteluri, cămine, cazărmi, spitale, sanatorii;
 Universităţi, şcoli, grădiniţe de copii şi creşe,
 Construcţii care constituie sau adăpostesc valori de importanţă naţională, cum sunt muzeele, expoziţiile permanente, monumentele istorice sau de arhitectură, arhivele pentru documente de valoare, etc.;
 Construcţii înalte şi foarte înalte (coşuri de fum, castele de apă, silozuri, turnuri);
 Construcţii stabilite ca prezentând importanţă pentru diverse domenii ale economiei naţionale;
 Construcţii şi instalaţii tehnologice exterioare încadrate în categoria risc mare de incendiu;
 Construcţii pentru adăpostirea animalelor;
 Instalaţii mobile de ridicat şi transportat, existente în aer liber (macarale)

Articole asemanatoare:

1. Masuri de protectie fundamentale impotriva loviturilor de trasnet
2. Inspectia si intretinerea sistemelor de protectie la trasnet
3. Masuri de siguranta a persoanelor in timpul furtunilor
4. Instalatii de paratrasnet
5. Protectia la supratensiune
6. Protectia instalatiilor fotovoltaice

Referinte:

1. I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor
2. http://www-public.tnb.com/eel/docs/furse/BS_EN_IEC_62305_standard_series.pdf
3. https://www.dehn-international.com

Share

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

ATESTAT ANRE

FacebookTwitterLinkedinGoogle

MEMBRU ASOCIAT AREL

SR EN ISO 9001:2008

Servicii SSM-PSI

Raspundem Intrebarilor!

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
072 336 11 07

Protectia muncii - SSM

Cataloage si Brosuri

Contact:

Bucuresti, Aleea Tulcea nr. 5

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

0723.361.107

 

 Acasă   |   Despre Noi   |   Certificari   |   Galerie   |    Blog   |  Tarife   |   Acord utilizare site   | Contact


  Toate materialele afisate sau furnizate pe site-ul electricalc.ro sunt protejate de drepturile de autor. Este interzisa utilizarea unuia sau ma multor elemente prezente pe site-ul electricalc.ro. Vanzarea acestora, transferul, modificarea, copierea, transmiterea, distribuirea, afisarea, reproducerea, publicarea sau utilizarea acestora in orice scop public sau comercial, fara acordul in scris al autorului este strict interzisa. Pentru mai multe informatii va rugam sa cititi acordul de utilizare al site-ului !