BLOG

Autorizare ANRE Electricieni

Autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in baza noului Regulament aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat in MO nr. 152 din 21 martie 2013

Printre principalii furnizori de formare profesională autorizați și acreditați de ANRE, este și Asociația Română a Electricienilor - AREL. Informații foarte importante privind cursurile de pregătire profesională organizate de AREL, puteți obține vizitând site-ul www.arel.ro.

INFORMAŢII PRIVIND AUTORIZARE ANRE A ELECTRICIENILOR PERSOANE FIZICE

I. Inscrierea la examen

Documentele necesare pentru inscrierea la examenul de autorizare sunt:

 1. Cererea de autorizare insotita de documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii anexate cererii de autorizare, intocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C si D, din Regulament
 2. Copie a actului de identitate
 3. Copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala
 4. Document care atesta recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesionala pe teritoriul României, emis in conformitate cu prevederile legale pentru persoanele fizice straine
 5. Copia integrala a carnetului de munca, care sa ateste experienta profesionala in domeniul in care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, dupa caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţa a Salariaţilor comunicat la ITM
 6. Document care atesta absolvirea unui curs de pregatire teoretica 
 7. Copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare

 II. Pentru acceptarea la examenul de autorizare ANRE:

 1. Cererea de autorizare si documentele Informatii Profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii sunt intocmite in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 1 punctele A, B, C si D, din Regulament
 2. Documentatia inclusa in dosar este completa
 3. Candidatul demonstreaza ca are experienta profesionala minima in domeniul instalatiilor electrice, corespunzator gradului de autorizare solicitat

Pentru detalii privind conditiile de calificare si experienta profesionala, va rugam consultati Regulamentul.

 III. Organizarea si tematica examenului de autorizare

Examenele de autorizare se organizeaza, de regula, de 2 ori/an, in sesiuni de primavara si toamna. ANRE publica cu cel puţin 10 zile lucratoare inainte de data la care incep inscrierile, Anuntul privind organizarea si desfasurarea examenului.
Tematica de examen, precum si exemple de intrebari/ probleme de examene sunt publicate pe site-ul ANRE la capitolul Legislatie/ Autorizare electricieni

IV. Inregistrarea cererilor de autorizare

Cererile de autorizare insotite de documentele precizate mai sus, se transmit catre ANRE in perioada de inscriere (stabilita pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anuntul publicat de ANRE).
Inregistrarea cererii si a documentelor anexate se face:

 1. direct de solicitanti la sediul ANRE, Demisol,  Birou unic (Registratura);
 2. prin serviciul posta, catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, Str. Constantin Nacu, Nr. 3, Bucuresti, Sector 2, Cod postal 020995, ROMANIA.

In anuntul publicat de ANRE cu ocazia organizarii fiecarei sesiuni de autorizare, se mentioneaza data limita de inscriere.

 V.Plata tarifului de autorizare se face:

 1. direct la casieria ANRE pe baza facturii intocmite de Serviciul financiar-contabilitate cu ocazia inregistrarii cererii de autorizare
 2. prin ordin de plata/mandat postal in contul ANRE

In toate cazurile, solicitantii trebuie sa includa in dosar o copie a chitantei/ ordinului de plata/ mandatului postal.

Tarifele in vigoare sunt:

Domeniul de autorizare

Tarif (lei)

Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A sau de tip B

250

Pentru oricare dintre gradele de autorizare, de tip A+B

350

Pentru emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat

30

NU SE PERCEPE TVA. 

Sumele incasate de Autoritatea competenta nu se restituie pentru urmatoarele cazuri:

 1. candidatului care nu se prezinta la Examenul la care a fost acceptat
 2. candidatului care nu promoveaza Examenul de autorizare
 3. candidatului care a fost acceptat pentru a sustine Examenul la un grad/ tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea inregistrata la Autoritatea competenta
 4. solicitantului care nu indeplineste conditiile de participare la Examen, inclus in lista intocmita dupa transmiterea completarilor şi clarificarilor solicitate de Autoritatea competenta.

Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat, poate solicita Autoritatii competente,in scris, cu cel puţin 3 zile anterior datei de desfasurare a Examenului reprogramarea participarii la examen intr-un alt centru de examinare, in cadrul aceleiasi sesiuni sau in urmatoarea sesiune de examinare organizata de Autoritatea competenta, o singura data.

Prelungirea valabilitatii calitatii de electrician autorizat

Prelungirea valabilitatii calitatii de Electrician Autorizat, pentru acelasi grad/ tip de autorizare, poate fi solicitata in cadrul sesiunii in care expira valabilitatea legitimatiei detinute, emiterea legitimatiei deElectrician Autorizat urmand a fi procesata in cadrul sesiunii respective.
Documentele care se depun in cazul acestei solicitari cuprind:

 1. Cererea intocmita conform modelului precizat in Anexa 1 a prezentului Regulament, din continutul careia trebuie sa rezulte experienta profesionala de lucru a solicitantului, astfel cum este definita la Art. 31) din prezentul Regulament
 2. Dovada absolvirii unui curs de pregatire teoretica, având o durata de minim 20 ore
 3. Aviz corespunzator de medicina a muncii (Fisa de aptitudini)
 4. Copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare mentionat la pct. V, care reprezinta 50 % din tariful de autorizare corespunzator legitimatiei de electrician autorizat gradul/ tipul respectiv, detinute
Avizul Tehnic de Racordare
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Miercuri, 25 Noiembrie 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.