BLOG

Bibliografie pentru examenul de autorizare ANRE

ANRE

Direcţia Generală Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice

Direcţia Autorizare în domeniul Energiei Electrice

Serviciul Atestate în domeniul Energiei Electrice

 

Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni

(actualizată în august 2016)

 

Domeniul

Denumire document

Document aprobat prin:

Indicativ:

Inlocuieste pe:

Aplicabilitate pe grad / tip

I

II

IIIA/ IVA

IIIB/ IVB

Electrotehnica

 1. Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate)

 

 

 

DA

DA

DA

DA

Legislaţie

 1. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

Legea nr. 123 din 10.07.2012 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 16.07.2012

 

Abrogă Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 7-11

DA

DA

DA

DA

 

 1. Regulament de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

Ordinul ANRE nr. 64 din 14.07.2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 544 din 23.07.2014, intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31.10.2014 a HG nr. 934 din 29.10.2014 privind abrogarea HG nr. 1007/2004

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Ordinul ANRE nr. 59 din 02.08.2013, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 517 din 19.08.2013, intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 18.12.2013 a HG nr. 1028 din 11.12.2013 privind abrogarea HG nr. 90/ 2008, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Codul tehnic al reţelei electrice de transport – Revizia 1

 

Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Standard de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem

 

Ordinul ANRE nr. 12 din 30.03.2016

 

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

Ordinul ANRE 128 din 11.12.2008 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 26 ianuarie 2009

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

 

Ordinul ANRE nr. 11 din 30.03.2016

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Codul de măsurare a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 103 din 01.07.2015

 

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice

Ordinul ANRE nr. 4 din 09.03.2007, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice

Ordinul ANRE nr. 11 din 13.03.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 21.03.2013

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

Ordinul ANRE nr. 23 din 17.04.2013 publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271bis din 14.05.2013

 

 

NU

DA

DA

DA

 

 1. Regulamentul privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

Ordinul ANRE 102 din 01.07.2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 13 iulie 2015

 

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Procedura de soluţionare a neînţelegerilor legate de încheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la reţea

Ordinul ANRE nr. 35 din 05.06. 2013, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 358 din. 17.06.2013

 

 

 

NU

DA

DA

DA

Norme tehnice

 1. Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor

 

I 7 - 2011, Ordin MDRT

 

DA

DA

DA

DA

 

 1. Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor

Ordinul ANRE nr. 2/ 2003;

NTE 001/03/00

PE 109/1992

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V

Ordinul ANRE nr. 32/2004

NTE 003/04/00

PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice

Decizia ANRE nr. 1424/ 2006

NTE 005

PE 013/1994

NU

NU

DA

NU

 

 1. Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

Ordinul ANRE nr. 7/ 2006

NTE 006/06/00

PE 134-2/1996

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice

Ordinul ANRE nr. 38/ 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bis

NTE 007/08/00

PE 107/1995; 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Prescripţii generale de proiectare a reţelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990)

 

PE 022-3/87

 

NU

NU

DA

NU

 

 1. Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV

 

PE 101/ 1985 (republicat în 1993)

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice

 

PE 102/1986 (republicat în 1993)

 

NU

DA

DA

DA

 

 1. Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit

 

PE 103/1992

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ pentru construcţia liniilor electrice aeriene de joasă tensiune

 

PE106/2003

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari

 

PE 120/1994

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Normativ pentru proiectarea reţelelor electrice de distribuţie publică

 

PE132/2003

 

NU

NU

DA

NU

 

 1. Normativ privind metodologia de calcul a curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV

 

PE 134/1995;

 

NU

NU

DA

DA

 

 1. Metodologie privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV

 

NTE 401.03.00

 PE 135-91

NU

NU

DA

NU

 

 1. Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile

 

PE 155/1992

 

DA

DA

DA

DA

08-2016

 

 

Bibliografie

Domeniul tematic Electrotehnică: Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate;

Domeniul tematic Legislatie:

         Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

         Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:

         Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

         Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.

         Informaţii despre normativul care figurează la punctul 15 al listei bibliografice se pot obţine de la  SC Monitorul Oficial RA, Centrul pentru relaţii cu publicul, Şos. Panduri nr. 1, Bloc P33, sector 5, Bucureşti, telefon 021-4010070 (program de lucru cu publicul L-V 8-16).

21 Reguli de aur privind siguranta electrica
Electrosecuritate - Sistem TT versus TNCS
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Luni, 20 Mai 2024
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.