BLOG

Sfaturi de economisire a energiei electrice

Printre cei mai mari consumatori de energie dintr-o casă, se numără frigiderul, congelatorul, maşina de spălat rufe şi aerul condiţionat.

Economisirea de energie este posibilă, dacă ţineţi cont de câteva recomandări: Instalarea frigiderului sau a congelatorului, să se facă cât mai departe de orice sursă de căldură Asiguraţi o ventilare corespunzătoare, prin păstrarea unor distanţe de cel puţin 10 – 15 cm de mobilierul din jur sau pereţi Asiguraţi o etansare foarte bună a uşilor Evitaţi introducerea alimentelor calde în frigider Recipientele care conţin alimente lichide vor fi păstrate înfrigider, vor fi acoperite cu capace de siguranţa Dezgheţaţi frigiderul sau congelatorul ori de câte ori este nevoie Păstraţi frigiderul cu o încărcare optima – frigiderul sau congelatorul gol consumă mult mai multă energie decât unul plin Alegeţi o maşină de spălat care să ofere cât mai multe obţiuni privind economisirea de energie prin folosirea unei temperaturi scăzute a apei în procesul de spălare, a ciclurilor de clătire, dar şi a cantităţii de rufe utilizate la o spălare. Când cupăraţi un aer condiţionat, cereţi sfatul specialiştilor privind eficienţa din punct de vedere energetic, alegerea acestuia în funcţie de volumul camerei pe car doriţi să o climatizaţi.

139 Hits
0 Comments

Terminologie în instalații electrice

Mai jos vă prezint câteva elemente, mai importante de terminologie specifică domeniului electric:

Alimentarea normală cu energie electrica - alimentarea cu energie electrica dintr-o sursă de energie electrica (transformator, generator) prevăzută pentru a se asigura funcţionarea receptoarelor electrice ale unui consumator, în regim normal. De regulă aceasta este reţeaua publică de distribuţie.
Alimentare de rezervă – alimentare prevăzută pentru a menţine, pentru alte scopuri decât cele de securitate, funcţionarea unei instalaţii electrice sau a unor părţi ale acesteia, în cazul întreruperii alimentării normale (UPS, generator).

Continue reading
366 Hits
0 Comments

Protecția electrocasnică

Protectia electrica, verificari periodice instalatie casaProtectia aparaturii electrice din casele noastre este realizată în general prin următoarele trei măsuri:
1 Protectia la suprasarcina
1 Protectia la supratensiune
1 Eliminarea efectelor variațiilor de tensiune, prin montarea de UPS-uri

Functionarea aparaturii electrocasnice poate produce suprasarcini care pot incarca circuitele mai mult decat este permis. Rezultatul - deteriorarea aparaturii, prizelor, circuitelor si chiar incendii. Principala măsură privind protecția aparaturii la suprasarcina este montarea de disjunctoare (întreruptoare automate), calibrate pe circuitele consumatorilor.

Continue reading
112 Hits
0 Comments

Calculul Instalatiilor electrice de JT

Calculul instalatiilor electrice de joasa tensiune (JT), este o etapa obligatorie in proiectarea unei instalatii electrice.Dimensionarea instalatiei electrice a unui consumator, se refera la dimensionarea sectiunii conductoarelor de alimentare precum si alegerea echipamentului de protectie a receptoarelor. 

În dimensionarea conductoarelor parcurse de curent apar doua elemente care conditioneaza sectiunea lor:

- încalzirea prin efect termic al curentului electric- caderea (pierderea) de tensiune datorita rezistentelor elementelor de circuitul prin care circula curentul electric.

În instalatiile interioare unde de regula distantele sunt mici, se determina sectiunea la încalzire si se verifica la pierderea de tensiune, calculul tinand seama si de natura receptoarelor alimentate (forta, lumina, de curenti slabi).

Sectiunile conductoarelor electrice se dimensioneaza pentru a satisface conditia de stabilitate termica la încalzirea în regim permanent sau intermitent, în functie de regimul de lucru al receptoarelor alimentate. Sectiunile determinate vor fi verificate la conditiile de pierdere de tensiune.

Continue reading
142 Hits
0 Comments

Verificarea periodica a echipamentelor de birou - Testarea PAT

Multe dintre companiile din Romania consideră că echipamentele, aparatura de birou (calculatoare, imprimante, etc.) nu are nevoie de verificari, testari si incercari.

Ceea ce trebuie sa stim in calitate de angajatori, este faptul ca suntem responsabili conform HG nr. 457/2003, pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune. Aceasta prevedere este indeplinita, doar prin verificari periodice PAT (portable appliance testing).

Ce trebuie sa faceţi, este să vă asiguraţi ca aveţi o procedură internă pentru acet tip de verificari PAT, achiziţiile  de echipamentele să se faca din surse de încredere, iar echipamentele noi să fie inspectate vizual pentru a depista semne de deteriorare evidentă. 

Echipamentele de la locul de munca, pot în cele mai multe situaţii să fie testate în timpul procedurii de testare PAT. Acest lucru nu poate fi făcut în cazul, în care echipamentul este adus la sediul dumneavoastră de către un membru al personalului. Aceste echipamente s-au dovedit de multe ori a fi, potenţial mai periculoase şi trebuie să interziceţi aceasta practică.

Alegerea companiei responsabile cu verificarea şi Testarea PRAM si PAT a instalaţiei şi echipamentelor.

Continue reading
118 Hits
0 Comments

Incercari si verificari periodice in instalatiile electrice

Principalele tipuri de incercari si verificari periodice care se fac într-o instalație electrică de joasă tensiune, se referă la:Masuratori privind continuitatea conductoarelor de protecţie. Se recomandă ca testul sa fie efectuat fără sarcină, cu o sursa de tensiune între 4V şi 24V d.c. sau a.c. şi un curent de 200mA.

Masuratori privind continuitatea conductoarelor de alimentare. Acest test se efectuează pentru a verifica continuitatea fiecărui conductor, inclusiv conductorul de protectie.

 Rezistenţa de izolaţie, este un alt tip de incercare. Acest test se realizeaza prin masurari ale rezistentei de izolatie între conductorul de fază şi cel neutru, conectaţi împreună şi conductorul de protecţie conectat la pamânt.

Rezultatele testelor de continuitate obținute în urma incercarilor, trebuie sa fie înregistrate în ohmi.În cazul în care dispozitivele de protecţie la supratensiuni (SPD) sau alte echipamente sunt de natura sa influenţeze testul de verificare sau ar deteriora echipamente, acestea ar trebuie sa fie deconectate înainte de efectuarea testului de rezistenta de izolatie.

În cazul în care nu este rezonabil posibil pentru a deconecta un astfel de echipament (de exemplu, priza fixa care încorporeaza un SPD), tensiunea de încercare pentru circuitul special, poate fi redusă la 250V DC, dar rezistenţa de izolaţie trebuie să aibă o valoare de cel puţin 1MΩ.

Continue reading
136 Hits
0 Comments

PAT - Testarea aparaturii portabile

Testarea aparaturii portabile (PAT), este o metoda de testare a aparaturii electrice, pentru a se asigura că acestea sunt sigure și au o întreținere corectă.

De multe ori există premisele de a găsi aparate în condiții periculoase. Riscurile pentru angajați, angajatori și întreprinderi este foarte mare şi aici vorbim, nu numai de riscul de șoc electric, dar şi de riscul de incendiu cauzat de defectele acestor aparate.

De foarte multe ori citim în ziare, dar şi în prezentările știrilor de la televiziuni, că au existat pierderi de vieţi omenesti, că o casă sau un spaţiu comercial, sediul unei firme a fost distrus și că a fost cauza unui defect electric.{youtube}4AURsKb0d74{/youtube}

Testarea PAT este o parte importantă a oricărei politici privind siguranță şi sănătatea. Deși în prezent, nu există o lege directă care să precizeze efectuarea de teste la aparatura portabilă, există totuşi un cadru legal în temeiul reglementărilor prevăzute în I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, pentru a se asigura că echipamentele electrice folosite sunt sigure.

Alte cerințe legaleExistă reglementări, atât în Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care obligă atât angajatorul  cât și angajaţii si reprezentanţii lor să asigure securitatea tuturor persoanelor care folosesc locul de muncă, astfel:- Fiecare angajator trebuie să facă evaluarea adecvată a riscurile pentru sănătatea și siguranța angajaților săi la care sunt expuși în timp ce la locul de muncă - Fiecare angajator trebuie să se asigure că echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate astfel încât să corespundă scopului pentru care este prevăzut- Să elimine riscurile generate de energia electrică prin utilizarea echipamentelor de lucru, utilajelor,  aparaturi, dar și să fie menținute în așa fel încât să prevină pericolul de electrocutare. 

Continue reading
116 Hits
0 Comments

Caracteristicile Motoarelor

Caracteristicile tehnice ale unui motor sunt:

 Puterea nominală (Pn) – reprezintă puterea activă a motorului pe care o dă la arbore, atunci când este alimentat la tensiune nominală.

 Tensiunea nominală (Un) –este valoarea de linie a acesteia şi depinde de conexiunea facută înfăşurării statorice a motorului.

 Curentul nominal (In) – este curentul absorbit de un motor electric, când este alimentat la tensiunea nominală şi debitează la arbore puterea nominală.

 Turatia nominală (n) – este turaţia imediat inferioară turaţiei de sincronism, stabilită când motorul electric este alimentat la tensiune nominală şi absoarbe de la reţeaua electrică curentul nominal.

Continue reading
132 Hits
0 Comments

Surse de alimentare

 Grupurile electrogene sunt surse care se instalează la consumatorii pentru alimentarea de bază (consumatori izolaţi, cabane, şantiere în fază iniţială, etc.) sau ca surse de rezervă de inlocuire. Această ultimă soluţie se aplică în cazul consumatorilor care au receptori de categoria zero sau 1, ce necesită un nivel de siguranţă ridicat în alimentare, care nu poate fi asigurat prin alimentarea din sistemul extern. Din această categorie fac parte receptorii vitali.

Receptorii vitali, care trebuiesc prevăzuţi cu alimentare de rezervă locală (sursa electrică de înlocuire) se împart în două categorii:

1a receptori care nu admit  întreruperi în alimentare mai mari de o secundă;
1a receptori care admit întreruperi în alimentare cu durate de 1-5 minute.

Continue reading
121 Hits
0 Comments

Tratarea neutrului

Tratarea neutrului in retelele electriceÎntr-o retea electrică trifazată perfect izolată, potenţialul neutrului nu are o valoare fixă, ci poate lua orice valoare cuprinsă între zero şi tensiunea reţelei.

În funcţionarea normală, dacă reţeaua este încărcată simetric (curenţii din faze sunt egali şi decalaţi cu 1200 unul faţă de celălalt), potenţialul punctului neutru este egal cu zero şi coincide cu potenţialul pământului (toate fazele au capacităţile faţă de pământ, rezistenţele de izolaţie şi tensiunile egale).Î

n aceste condiţii, conductoarele neutre, nu vor fi parcurse de curent, iar punctele neutre ale transformatoarelor cu înfăşurările legate în stea, vor avea potenţial faţă de pământ zero. În acest caz de simetrie, este indiferent dacă neutrul transformatoarelor este legat sau izolat faţă de pământ.

Continue reading
439 Hits
0 Comments

Aparate electrice folosite la realizarea schemelor

Aparate electrice si scheme de comandaAparatele electrice folosite la realizarea schemelor electrice de forta si comanda, pot fi grupate diin punct de vedere al rolului funcţional, astfel:

1 aparate electrice de comanda şi control - permit darea unei comenzi (manuale sau automate)
1 aparate electrice de semnalizare şi avertizare
1 aparate electrice de masura

 APARATE ELECTRICE PENTRU COMANDĂ ŞI CONTROL

Realizarea unei anumite funcţii de comandă, pentru utilajul antrenat de motorul electric, se asigură cu aparate electrice pentru comandă.
Cele mai folosite aparate pentru comanda motoarelor sunt: butoanele şi cheile de comandă, releele, contactoarele, siguranţe fuzibile şi/sau întreruptoarele automate

Continue reading
145 Hits
0 Comments

Măsurarea energiei electrice

Bloc de masura si protectie monofazat si trifazatBlocul de masura si protectie trifazat - BMPT face parte integranta din instalatia de alimentare cu energie electrica a unui consumator trifazat, reunind in aceeasi cutie aparatele de contorizare a energiei electrice si de protectie la scurtcircuit, suprasarcina, curent rezidual si supratensiune. Blocul asigura conexiunea dintre bransamentul trifazat, aerian sau subteran, si coloana generala de alimentare a instalatiei electrice a abonatului.

Blocul de masura si protectie poate fi în constructie monofazată (BMP), sau în constructie trifazata (BMPT), care asigura urmatoarele functiuni:
1 masurarea energiei electrice active sau reactive;
1 protectia la scurtcircuit, suprasarcina;
1 protectia la supratensiuni de frecventa industriala sau datorita intreruperii conductorului de nul;
1 protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa a circuitelor sau a aparatelor.

Blocul de masura si protectie (BMPT-ul) asigura posibilitatea reconectarii alimentarii de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un defect, protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si deteriorarii aparatelor din interior.

Continue reading
198 Hits
0 Comments

Aparate Electrice de Protecţie

Aparate de protectie pentru tablouri electriceAparatele electrice de protectie sunt destinate să asigure protecţia elementelor de circuit împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor sau lipsei de tensiune. 
Supracurentul de scurtcircuit, apare în momentul punerii în contact direct a două conductoare cu potenţial diferit. Valoarea acestui curent poate fi de până la 10 ori mai mare decât curentul nominal al circuitului respectiv şi are o durată scurtă de acţiune.
Supracurentul de sarcină, apare la funcţionarea în regim anormal a unui consumator şi poate avea valori de până la 20 ori curentul nominal, având o durată îndelungată de acţiune.

Aparatele electrice de protectie au rolul de a limita efectele regimurilor de avarie pentru a proteja atât echipamentul electric cât şi consumatorii.

Continue reading
1044 Hits
0 Comments

Instalația de Paratrăsnet

Instalatii de paratrasnet pentru imobileInstalaţia de paratrăsnet constituie principala măsură de protecție la loviturile directe de trasnet în cazul furtunilor.
O altă ameninţare este reprezentată de apariţia supratensiunilor cauzate de loviturile de trăsnet, chiar dacă acestea au loc mult mai departe de imobilul dumneavoastră.

Dacă o lovitura de trasnet loveşte o instalaţie de paratrasnet, atunci o bună parte din energia trăsnetului este deviată spre pământ dar şi spre instalaţia electrică proprie, iar prin sistemele de legare la pământ şi la alte instalaţii şi echipamente.

Continue reading
141 Hits
0 Comments

Transformatorul electric

Transformatorul electricTransformatorul electric este un aparat electromagnetic static cu ajutorul căruia se transferă energia din circuitul primar în circuitul (circuitele) secundare izolate de primul, prin intermediul unui circuit magnetic comun. Transferul de energie se efectuează în condiţiile măririi sau micşorării tensiunii, conform cerinţelor concrete ale aplicaţiei.

Corespunzător definiţiei, din punct de vedere funcţional transformatorul se compune din:
1 o înfăşurare (bobină) primară;
1 una sau mai multe înfăşurări (bobine) secundare;
1 miezul magnetic comun pe care sunt plasate înfăşurările.I

nfasurarea primara şi înfăşurarea secundară sunt înlănţuite de fluxul magnetic comun care asigură transferul de energie din circuitul primar în cel secundar.

Continue reading
299 Hits
0 Comments

Legea lui Ohm

Georg Simon OhmGeorg Simon Ohm a fost un fizician și educator german. Încă de la începutul carierei sale didactice, ca profesor de liceu, Ohm a studiat pila voltaică inventată de contele italian Alessandro Volta. Folosind echipament creat de el însuși, fizicianul german a descoperit proporționalitatea dintre diferența de potențial, intensitatea curentului electric și rezistența electrică care a devenit cunoscută în lumea științifică începând cu 1826 și până azi ca legea conducției electrice, dar mai ales ca legea lui Ohm.
Conform Legii lui Ohm, intensitatea curentului electric care trece printr-o porţiune de circuit, este direct proporţionalã cu tensiunea aplicatã  la capetele porţiunii de circuit şi invers proporţionalã cu rezistenţa acelei porţiuni de circuit.
I = U/R - Rportul dintre tensiunea U aplicată la bornele sursei și intensitatea I a curentului care circulă prin circuit.
I = intensitatea curentului este exprimatã in amperi (A)
U = tensiunea este exprimatã in volţi (V)
R = rezistenţa este exprimatã in ohmi (Ω)

Continue reading
273 Hits
0 Comments

Energia şi Puterea Electrică

Energia si puterea electricaEnergia şi puterea electrică, sunt două mărimi care nu pot fi separate. Energia ca si mărime fizică nu reprezintă altceva decât capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic ca rezultat al transformarilor suferite în trecerea de la o stare iniţială la o stare de referinţă.

Energia furnizată de un generator electric într-o unitate de timp se numeşte putere electrică.  

Trecerea unui sistem în cursul transformării de la o stare la alta, are ca rezultat schimbări de viteză, poziţie, temperatură, etc., schimbări ce au loc atât asupra sa cât şi asupra sistemelor externe.

Continue reading
6656 Hits
0 Comments

Legile lui Kirchhoff

Legile lui KirchhoffLegile lui Kirchhoff servesc la calcularea retelelor electrice. Cunoscandu-se o parte din marimile care intervin intr-o retea, putem determina celelalte marimi necunoscute.

In cele mai multe cazuri, circuitele electrice sunt complexe, continand una sau mai multe surse de energie electrica, mai multe rezistente legate in diferite moduri alcatuind retele electrice. Marimile care intervin intr-o retea elecrica sunt: fortele elecromotoare, rezistentele diferitelor laturi si curentii prin aceste laturi.

In general, circuitele electrice nu sunt formate dintr-un singur generator si un singur consumator, ci sunt circuite ramificate care contin mai multe generatoare si consumatori. Pentru calcularea acestor circuite se folosesc legile lui Kirchhoff.

1 Se numeşte nod de retea orice punct dintr-un circuit unde se întâlnesc cel puţin trei conductori.

1 Se numeşte ochi de retea orice porţiune închisă dintr-un circuit care poate să nu conţină sursă, dar care nu are nici o ramificaţie (contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse).

1 Se numesc ramuri de reţea, porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive.

Continue reading
184 Hits
0 Comments

Avizul Tehnic de Racordare

Aviz tehnic de racordare - ATRAvizul Tehnic de Racordare - ATRconstituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrica în vederea satisfacerii cerințelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului.

Utilizatorii retelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalatiei electrice de utilizare care urmează să fie racordată la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.

Pentru a obtine avizul tehnic de racordare la reţeaua electrica vă puteţi adresa Enel Distribuţie, direct sau prin împuternicit legal.

Cererea si documentatia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin postă.

Continue reading
146 Hits
0 Comments