BLOG

Noul Regulament pentru autorizarea electricienilor

Autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice se realizeaza in baza noului Regulament aprobat prin Ordinul ANRE nr. 116 /2016, Publicat in MO nr. 09 din 05.01.2016.

Persoanele fizice care doresc sa obtina calitatea de electrician autorizat pentru activitati de proiectare/executare/verificare de instalatii electrice, trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA).

Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţile supuse autorizarii ANRE, necesară calificării la gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, conform anexei nr. 4 a prezentului regulament.

Continue reading
5893 Hits
0 Comments

Bibliografie pentru examenul de autorizare ANRE

ANRE

Direcţia Generală Acces la Reţea şi Autorizare în domeniul Energiei Electrice

Direcţia Autorizare în domeniul Energiei Electrice

Serviciul Atestate în domeniul Energiei Electrice

 

Continue reading
1766 Hits
0 Comments

Atestarea Operatorilor Economici

Atestarea operatorilor economici (persoanelor juridice), care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, se realizeaza de catre autoritatea competenta - ANRE, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul 23/2013.

Activităti supuse atestării

Categoriile de instalatii electrice, pentru proiectarea, executarea si verificarea cărora un operator economic solicită Atestat, sunt:

a) instalatii electrice de joasă tensiuneb) instalaŃii electrice de medie tensiunec) instalaŃii electrice de înaltă tensiune Atestatele emise de Autoritatea competentă - ANRE pentru joasa tensiune a) Atestat de tip A - încercări de echipamente si instalatii electriceb) Atestat de tip A1- încercări de echipamente si instalatii electrice de joasă tensiunec) Atestat de tip A2- încercări de echipamente si instalatii electrice de joasă si medie tensiunec1) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente si instalatii electrice, în vederea certificăriiconformitătii centralelor electrice eoliene si fotovoltaice cu normele tehnice aplicabiled) Atestat de tip B - proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;e) Atestat de tip Bp - proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;f) Atestat de tip Be - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;g) Atestat de tip Bi - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale; Procedura de solicitare a unui atestat Pentru obtinerea unui Atestat, solicitantul prin reprezentantul său legal, înregistrează la Autoritatea competentă o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în Anexa 1 din Regulament (Ordinul 23/2013).Cererea de atestare va fi insotita de urmatoarele documente:a) Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului ComerŃului, în copie;b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului, în copie;c) Organigrama solicitantului, aprobată de reprezentantul legal, din care să reiasă structura organizatorică si numărul total de personal angajat;d) Curriculum vitae pentru reprezentantul legal;e) Curriculum vitae pentru electricienii autorizati nominalizati;f) Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăsura activităti supuse atestării;g) Structura de personal angajat, alocat activitătilor supuse atestării, conform registrului electronic de evidentă a salariaŃilorh) Dovada achitarii taxelor de atestarei) Dovada implementarii/certificarii unui Sistem de Management al Calitatiij) Procedurile operationale si de sistem daca SMC nu este certificat. Sursa: http://www.anre.ro/documente.php?id=127 
1119 Hits
0 Comments

Standarde si reglementari tehnice

 

LISTA STANDARDE SI REGLEMENTARI ROMÂNE ELABORATE CA VERSIUNE NAŢIONALĂ A STANDARDELOR EUROPENE PENTRU DOMENIUL ELECTRIC

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public

SR HD 384.1 S2:2004 - Instalatii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect şi principii fundamentale

SR HD 384.3:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale

SR HD 384.4.46 S2:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 46: Secţionare şi comandă

SR HD 384.5.52 S1:2004 - Instalatii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

Continue reading
2743 Hits
0 Comments

Autorizare ANRE electricieni

ANRE publica lista centrelor si seriilor de examen pentru autorizare, sau prelungirea valabilitatii autorizatiilor pentru electricieni, verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia si a expertior extrajudiciari.

Electricieni care au optat pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei se regasesc pe aceeasi lista, urmand ca la data stabilita sa fie prezenti pentru eliberarea autorizatiei.

Descarcarea listei o puteti face accesand urmatorul link http://www.anre.ro/documente.php?id=1200

 

2043 Hits
0 Comments

Glosar Electrotehnic

 

GLOSAR ELECTROTEHNIC

A

Amperul reprezinta unitatea de masura pentru curentul electric

AC

Continue reading
840 Hits
0 Comments

Autorizare ANRE Electricieni

Autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) in baza noului Regulament aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat in MO nr. 152 din 21 martie 2013

Printre principalii furnizori de formare profesională autorizați și acreditați de ANRE, este și Asociația Română a Electricienilor - AREL. Informații foarte importante privind cursurile de pregătire profesională organizate de AREL, puteți obține vizitând site-ul www.arel.ro.

INFORMAŢII PRIVIND AUTORIZARE ANRE A ELECTRICIENILOR PERSOANE FIZICE

I. Inscrierea la examen

Continue reading
2243 Hits
0 Comments