BLOG

Instalatii electrice de legare la pamant

Partea principala a unei instalatii de legare la pamant o constituie priza de pamant. Aceasta este formata dintru-un ansamblu de elemente in contact cu pamantul (electrozi) prin care se realizeaza transmiterea curentilor de defect in pamant.

Prin instalatie de legare la pamant (impamantare), se inţelege ansamblul format din electrozi ingropaţi în pământ, legaţi între ei si conductoarele de legare la pământ, montate între electrozi şi între acestia şi instalaţiile electrice.

Continue reading
924 Hits
0 Comments

Verificarea periodică PRAM

Procedura pentru verificarea periodica pram a instalatiilor electrice trebuie executata la intervale de timp specificate de legislaţia în vigoare şi să respecte cerinţele prevăzute în normativelor tehnice şi standardelor tehnice ce reglementează domeniul instalaţiilor electrice.

Conform HG 1146/2006, angajatorul trebuie sa garanteze ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări ale instalatiilor electrice sunt depistate şi remediate la timp prin verificari periodice.

Astel, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele si instalatiile, care pot fi la originea unor stuatii periculoase sa faca obiectul unor verificari periodice pram, dar si a unor verificari si incercari speciale de fiecare data cand apar modificari la instalatiile utilizate, modificari ale procesului de munca sau perioade prelungite de neutilizare.

Verificarea PRAM este o masura obligatorie de protectie impotriva electrocutarii personalului, incendiilor de natura electrica si multe alte defecte ce pot aparea ca urmare a unor defecte ce pot astfel fi identificate inainte de a produce pagube materiale sau chiar pierderea de vieti omenesti.

Aparatele utilizate pentru verificari pram, trebuiesc astfel sa fie capabile de a efectua o serie de teste, cum ar fi: masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, teste de continuitate a nulului de protectie si impedanta buclei de scurtcircuit. Aceste testari si verificari periodice, sunt doar cateva din cele obligatorii conform normativului I 7/2011.

Continue reading
682 Hits
0 Comments

Cerinte privind Testarea Aparaturii Portabile

Testarea aparaturii portabile (cunoscuta sub numele de "PAT", "Inspectie PAT" sau "Testare PAT") este un proces prin care aparatele electrice sunt verificate din punct de vedere a sigurantei in exploatare. Termenul corect pentru întregul proces este cel de inspecție și de testare a echipamentelor electrice.

Testarea aparaturii portabile este una dintre cele mai utilizate practici pentru protectia la soc electric in Anglia si Germania. Proceduri similare există și în alte țări din Europa, dar aproape deloc in Romania.

Cine poate efectua o testare PAT?

În Romania nu există nici o cerință de a avea o calificare formală pentru persoanele care desfăsoara acest tip de serviciu – testari PAT. Legislatia in domeniu, spune ca verificarile, testarile si incercarile efectuate in instalatiile electrice trebuie sa fie efectuate de persoane competente, însă nu menționează un punct de reper pentru competență. Din acest motiv, exista multe persoane fizice - electricieni, care ofera servicii de verificari si testari instalatii si echipamente electrice.

Cu  toate acestea, a devenit o practică acceptată, ca persoanele care operează în aceasta calitate să dețină un certificat de calificare ca electrician, sa fie atestat ANRE si sa faca dovada competentei in testarea PAT printr-un certificat de absolvire a unui curs.

Continue reading
722 Hits
0 Comments

Verificarea periodica a echipamentelor de birou - Testarea PAT

Multe dintre companiile din Romania consideră că echipamentele, aparatura de birou (calculatoare, imprimante, etc.) nu are nevoie de verificari, testari si incercari.

Ceea ce trebuie sa stim in calitate de angajatori, este faptul ca suntem responsabili conform HG nr. 457/2003, pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune. Aceasta prevedere este indeplinita, doar prin verificari periodice PAT (portable appliance testing).

Ce trebuie sa faceţi, este să vă asiguraţi ca aveţi o procedură internă pentru acet tip de verificari PAT, achiziţiile  de echipamentele să se faca din surse de încredere, iar echipamentele noi să fie inspectate vizual pentru a depista semne de deteriorare evidentă. 

Echipamentele de la locul de munca, pot în cele mai multe situaţii să fie testate în timpul procedurii de testare PAT. Acest lucru nu poate fi făcut în cazul, în care echipamentul este adus la sediul dumneavoastră de către un membru al personalului. Aceste echipamente s-au dovedit de multe ori a fi, potenţial mai periculoase şi trebuie să interziceţi aceasta practică.

Alegerea companiei responsabile cu verificarea şi Testarea PRAM si PAT a instalaţiei şi echipamentelor.

Continue reading
637 Hits
0 Comments

Incercari si verificari periodice in instalatiile electrice

Principalele tipuri de incercari si verificari periodice care se fac într-o instalație electrică de joasă tensiune, se referă la:Masuratori privind continuitatea conductoarelor de protecţie. Se recomandă ca testul sa fie efectuat fără sarcină, cu o sursa de tensiune între 4V şi 24V d.c. sau a.c. şi un curent de 200mA.

Masuratori privind continuitatea conductoarelor de alimentare. Acest test se efectuează pentru a verifica continuitatea fiecărui conductor, inclusiv conductorul de protectie.

 Rezistenţa de izolaţie, este un alt tip de incercare. Acest test se realizeaza prin masurari ale rezistentei de izolatie între conductorul de fază şi cel neutru, conectaţi împreună şi conductorul de protecţie conectat la pamânt.

Rezultatele testelor de continuitate obținute în urma incercarilor, trebuie sa fie înregistrate în ohmi.În cazul în care dispozitivele de protecţie la supratensiuni (SPD) sau alte echipamente sunt de natura sa influenţeze testul de verificare sau ar deteriora echipamente, acestea ar trebuie sa fie deconectate înainte de efectuarea testului de rezistenta de izolatie.

În cazul în care nu este rezonabil posibil pentru a deconecta un astfel de echipament (de exemplu, priza fixa care încorporeaza un SPD), tensiunea de încercare pentru circuitul special, poate fi redusă la 250V DC, dar rezistenţa de izolaţie trebuie să aibă o valoare de cel puţin 1MΩ.

Continue reading
769 Hits
0 Comments

PAT - Testarea aparaturii portabile

Testarea aparaturii portabile (PAT), este o metoda de testare a aparaturii electrice, pentru a se asigura că acestea sunt sigure și au o întreținere corectă.

De multe ori există premisele de a găsi aparate în condiții periculoase. Riscurile pentru angajați, angajatori și întreprinderi este foarte mare şi aici vorbim, nu numai de riscul de șoc electric, dar şi de riscul de incendiu cauzat de defectele acestor aparate.

De foarte multe ori citim în ziare, dar şi în prezentările știrilor de la televiziuni, că au existat pierderi de vieţi omenesti, că o casă sau un spaţiu comercial, sediul unei firme a fost distrus și că a fost cauza unui defect electric.{youtube}4AURsKb0d74{/youtube}

Testarea PAT este o parte importantă a oricărei politici privind siguranță şi sănătatea. Deși în prezent, nu există o lege directă care să precizeze efectuarea de teste la aparatura portabilă, există totuşi un cadru legal în temeiul reglementărilor prevăzute în I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, pentru a se asigura că echipamentele electrice folosite sunt sigure.

Alte cerințe legaleExistă reglementări, atât în Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care obligă atât angajatorul  cât și angajaţii si reprezentanţii lor să asigure securitatea tuturor persoanelor care folosesc locul de muncă, astfel:- Fiecare angajator trebuie să facă evaluarea adecvată a riscurile pentru sănătatea și siguranța angajaților săi la care sunt expuși în timp ce la locul de muncă - Fiecare angajator trebuie să se asigure că echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate astfel încât să corespundă scopului pentru care este prevăzut- Să elimine riscurile generate de energia electrică prin utilizarea echipamentelor de lucru, utilajelor,  aparaturi, dar și să fie menținute în așa fel încât să prevină pericolul de electrocutare. 

Continue reading
677 Hits
0 Comments

Măsurarea prizelor de pământ

Verificari si masuratori PRAM prize de pamant

Conform normelor tehnice dar și a legislației specifice de protecție a muncii, instalațiile de legare la pământ trebuie să fie verificate și testate PRAM periodic.

Rolul acestor verificări periodice PRAM este acela de urmării evoluția din puct de vedere al eficacității instalației de protecţie prin legare la pământ, pentru că în timp apare o uzură naturală a tuturor elementelor acesteia, iar valoare rezistenţei de dispersie pentru priza de pământ trebuie să fie sub limita cerută de standardele de siguranţă electrică.

Continue reading
3869 Hits
0 Comments