BLOG

Glosar Electrotehnic

 

GLOSAR ELECTROTEHNIC

A

Amperul reprezinta unitatea de masura pentru curentul electric

AC

Curent alternativ

Ah

Amper/oră

Armonică

O componentă sinusoidală a tensiunii, care este multiplul frecvenţei undei fundamentale.
Armonicile sunt în principal rezultatul echipamentelor electronice moderne de astăzi. Electronicele din zilele noastre sunt proiectate pentru a absorbi curent în "impulsuri", nu într-o manieră lină, sinusoidală, precum o făceau echipamentele non-electronice mai vechi. Aceste impulsuri produc forme de unde de curent distorsionate, care produc în schimb distorsiunea tensiunii. Armonicele de curent şi de tensiune pot produce probleme ca încălzirea excesivă a cablurilor, conexiunilor, motoarelor şi transformatoarelor şi pot produce declanşarea accidentală a întrerupătoarelor de circuite.

Cădere de tensiune

Pierderea de tensiune într-un circuit, la trecerea curentului.

Capacitate electrică

Capacitatea de a putea colecta o sarcină de electricitate.

Catod

Electrodul negativ, care emite electroni sau produce ioni negativi

CEE

Comisia Internaţională pentru Reguli de Aprobare a Echipamentelor Electrice

Condensator

Un dispozitiv electric care are capacitate electrică.

Condiţii de referinţă

Condiţii de utilizare prescrise pentru testarea funcţionării sau pentru a asigura compararea validă a rezultatelor măsurării.

Conductivitate

Capacitatea unui conductor de a transporta electricitate, de obicei exprimată ca procentaj din conductivitatea unui conductor de aceeaşi dimensiune, din cupru

Conductor

Un fir sau o combinaţie de fire adecvate pentru transportul curentului electric.

Constantă dielectrică

Un număr care descrie puterea dielectrică a unui material, relativ la vid, care are constanta dielectrică 1.

Curent rezidual

Suma vectorială a tuturor curenţilor de linie dintr-un sistem multifazat.

DC

Curent continuu

Decibeli

O unitare utilizată pentru a exprima magnitudinea schimbării de nivel a unui semnal electric sau a intensităţii unui sunet.

Dielectric

 Mediul utilizat pentru furnizarea izolării sau separării electrice.

Diodă

Un dispozitiv semiconductor cu doua terminale (anod si catod) ce permite trecerea curentului într-o singura direcţie

Distanţă de conturnare

Distanţă minima dintre doi conductori, neizolati aflati sub tensiune, sau dintre acestia si parti ale instalatiei legate la pamant

Factor de putere

Factorul de putere face referire la procentajul de energie utilizat, comparativ cu energia care trece prin instalatia electrica.

Factor de vârf

Raportul dintre valoarea maximă şi valoarea reală.

Farad

Valoarea capacităţii electrice a unui condensator, în care apare o diferenţă potenţială de un volt când este încărcat cu o cantitate de electricitate egală cu un coulomb.

Frecvenţă

În sistemele AC, viteza la care curentul îşi schimbă direcţia, exprimată în hertz (cicluri pe secundă).

O unitate de măsură a numărului de cicluri complete ale unei unde per unitatea de timp.

Henry

Unitate de măsură a inductanţei, cu factori dimensionali metrul, kilogramul şi secunda, egală cu inductanţa unui circuit în care o forţă electromotoare de un volt este produsă de curentul dintr-un circuit care variază la frecvenţa de un amper pe secundă.

Hertz

O unitate de frecvenţă egală cu un ciclu pe secundă.

În curentul alternativ, numărul de schimbări ale polilor negativ şi pozitiv pe secundă.

I

Curent

IEC

Comisia Electrotehnică Internaţională.

Împământare

O conexiune conductoare prin care un circuit electric sau un echipament este conectat la pământ

Inductanţă

Proprietatea unui circuit în care o schimbare de curent induce o forţă electromotoare. Componenta magnetică a impedanţei.

Izolaţie

Un material neconductiv, utilizat pe un conductor pentru protectia partii active,

VA - Volt amper

Unitate de masura pentru puterea aparentă

VAR – volt amper reactiv

Unitate de masura pentru puterea reactiva

kW

Unitate de masura pentru puterea aparenta

kW/h

Unitate de masura pentru energia electrica consumata

L

Simbol utilizat pentru exprimarea inductanţei. Unitatea de măsură este "Henry".

Lăţime de bandă

Capacitatea de transport de date a unei căi de transmisie, măsurată în biţi sau bytes pe secundă.

LED

Diodă care emite lumină

Ohm

O unitate de măsură a rezistenţei electrice, definită ca rezistenţa unui circuit cu o tensiune de un volt şi un flux de curent de un amper.

Polaritate

Termen electric utilizat pentru a indica relaţia tensiunii cu un potenţial de referinţă (+).

Putere aparentă

Reprezinta produsul dintre valoarea efectiva a tensiuni si curentului din circuit P= U x I

Putere activa

VProdusul dintre valorile efective ale tensiunii si curentului si cosinusul unghiului de defazaj P = U x I cosφ

Putere reactiva

Produsul dintre valorile efective ale tensiunii si curentului si sinusul unghiului de defazaj P = U x I sinφ .

Puterea reactiva se conserva sub forma de energie a campului magnetic sau electric

Rezistenţă

Antifaza fluxului de curent, exprimată în ohmi.

Rigiditate dielectrică

Capacitatea materialelor de izolare şi separare de a rezista la supratensiunile specificate, pe o perioadă specificată (un minut, cu excepţia cazului în care este menţionat altfel), fără conturnare sau străpungere.

RMS reală

Majoritatea curenţilor şi a tensiunilor alternative sunt exprimate în valori reale, care sunt referite şi ca valori RMS (Root-Mean-Square - Valoare medie pătratică). Valoarea reală este rădăcina pătrată din media pătratului valorilor curenţilor sau ale tensiunilor alternative.

Scurtcircuit

O conexiune anormală, de impedanţă relativ scăzută, intenţionată sau accidentală, dintre două puncte cu potenţial diferit.

Şoc de curent la anclanşare

Supratensiunea tranzitorie iniţială de curent, apărută înainte ca sarcina impedanţei să crească la valoarea sa de operare normală.

Test dielectric

Un test utilizat la verificarea unui sistem de izolare. Este aplicată o tensiune de o anumită magnitudine, pentru o anumită perioadă de timp.

THD

THD (%THD, Total Harmonic Distortion - Distorsiune totală armonici) - contribuţia tuturor curenţilor sau tensiunilor frecvenţei armonice la curentul sau tensiunea fundamentală, exprimată ca procentaj din curentul sau tensiunea fundamentală.

Unghi de fază

Defazajul dintre o undă de curent şi de tensiune, măsurat în grade sau radiani.

V

Volt – unitate de masura pentru tensiune

VA

Sarcină electrică, exprimată în voltamperi.

Valoare medie pătratică (RMS)

Valoarea reală a curentului sau a tensiunii alternative. Valoarea RMS pune în ecuaţie un curent AC sau o tensiune cu un curent DC sau o tensiune care furnizează acelaşi transfer de energie.

VAR

Voltamper reactive  - unitate de masura pentru Putere reactivă.

Volt

Potenţialul electric necesar pentru producerea unui amper de curent, cu o rezistenţă de un ohm.

Watt

Unitate de masura pentru putere. Puterea reală (măsurată în waţi) este egală cu produsul dintre tensiune, curent şi factorul de putere (cosinusul unghiului de fază dintre curent şi tensiune).

X

Reactanţa

Z

Impedanţa

 

 

 

 

Caracteristica de Declansare
Materiale electrice scumpe versus materiale electr...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Miercuri, 25 Noiembrie 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.