BLOG

Inspectia si intretinerea sistemelor de protectie la trasnet

Verificarea periodica a instalatiilor electrice si a paratrasnetelor 
Sursa: www.exowel.co.za

Pentru sistemul de protectie la trasnet sa functioneze in cazul unei lovituri de trasnet, este esential ca sistemul sa fie mentinut în stare buna, conform proiectului. Este foarte important ca toate sisteme de protectie impotriva trasnetelor (paratrasnetele) sa fie inspectate dupa finalizarea instalarii lor si apoi periodic conform standardelor de siguranta. 

Recomandarile si cerintele stabilite de normativele si standardele in vigoare, pentru mentinerea sistemului de protectie impotriva trasnetelor trebuie sa fie cunoscut de proprietar la finalizarea instalarii.

 

Verificarea periodica a sistemelor existente

Intervalul dintre inspectiile sistemelor de protectie la trasnet tine in primul rand cont de urmatorii factori:

 Clasificarea structurii sau aria protejata
 Nivelul de protecție oferit de sistem
 Mediu (atmosfera coroziva)
 Materialele din care sunt realizate componentele sistemului
 Tipul de suprafață la care sunt atașate componentele de protecție la trasnet
 Rapoartari anterioare privind instalatia de protectie la trasnet

In plus fata de inspectiile periodice regulate, un sistem de protectie la trasnet trebuie să fie inspectat ori de câte ori se fac modificări sau reparații la structura protejata, precum și ca urmare a loviturilor de fulger cunoscute în sistem.

Se recomanda ca sistemele de protectie impotriva trasnetelor trebuie verificate vizual cel puțin anual.

In unele zone in care au loc schimbări climatice severe, este recomandabil ca inspectia vizuala sa se faca o data la sase luni.

O inspectie completa a oricarui tip de paratrasnet ar trebui sa se faca la fiecare 3 - 5 ani. Astfel, se recomanda ca sistemele critice sa fie verificate la 1 - 3 ani, în funcție de gradul de ocupare si/sau a mediului în care se afla structura protejata.

In zonele care se confrunta cu schimbările sezoniere extreme de temperatura și precipitatii, este recomandabil ca masuratorile rezistentei de dispersie a prizei de pamant, sa fie realizate în lunile calde si uscate, precum și in lunile reci si umede. 

O astfel de testare este importanta în evaluarea eficientei sistemului de protectie impotriva trasnetelor în timpul diferitelor anotimpuri pe tot parcursul anului.

Inspectia vizuala

Inspecții vizuale sunt facute pentru a stabili următoarele aspecte:

 Sistemul este în stare buna
 Nu există conexiuni slabe care ar putea duce la imbinari cu rezistenta de contact crescuta
 Nici o componenta a sistemului nu a fost slăbită de coroziune sau vibratii
 Toate conductoarele de coborare si legaturile la pamant sunt intacte
 Toate conductoarele și componentele sistemului sunt fixate pe suprafetele de montaj și sunt protejate împotriva deplasării accidentale mecanice
 Nu s-au adăugiri sau modificări ale structurii protejate care ar avea nevoie de protecție suplimentară
 Nu există nici o indicație vizuală privind deteriorarea dispozitivelor de protectie la supratensiune - SPD (descarcatoarelor)
 Sistemul este conform în toate privințele cu standardul in vigoare

Testarea sistemelor de protectie la trasnet

Verificarea completa si controlul unui sistem de protectie la trasnet include inspectia vizuala, dar si o serie de teste (incercari/masuratori):

 Teste pentru a verifica continuitatea componentelor ascunse ale sistemului, construite în timpul instalării inițiale și care nu sunt acum disponibile pentru inspecție vizuală.
 Testele de rezistență ale sistemului de împământare (masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant). Rezultatele testelor ar trebui să fie comparate cu rezultatele anterioare sau initiale, dar si cu valorile acceptate de standarde
 Teste de continuitate pentru legaturile de echipotentializare a serviciilor (apa, gaze, etc.) din interiorul sau exteriorul structurii protejate.

În cazul în care se constata ca valorile rezultate, difera în mod substantial de valorile anterioare obtinute prin aceasi procedura de testare, este obligatoriu sa facem investigatii suplimentare pentru a stabili motivul pentru care au rezultat aceste diferente.

Rapoartele de inspectie

Rapoartele de inspecție si buletinele de incercare trebuie sa fie puse la dispoziția beneficiarului (propietarului instalatiei) de catre firma care realizeaza inspectia si verificarea periodica a sistemului de protecție la trasnet. Singurele firme autorizate sa faca acest tip de verificare si incercare a sistemelor de protectie la trasnet sunt firmele atestate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - ANRE si care detin un Atestat A1 - pentru incercari de echipamente si instalatii electrice de joasa tensiune.

Aceste rapoarte si buletine de incercare trebuie sa contina informatii suficiente pentru a documenta toate domeniile de importanta referitoare la metodele de instalare, tipul și starea componentelor de sistem, metode de testare, precum si inregistrarea corespunzătoare a testelor cu datele obținute.

Pastrarea si arhivarea inregistrarilor

Propietarul instalatiei trebuie sa pastreze si sa arhiveze inregistrarile referitoare la verificarile si testarile periodice ale sistemului de protectie la trasnet, referitoare la:

 Starea generala a conductoarelor de captare, a conductoarelor de coborare, dar si a celorlate componente ale sistemului
 Masurile existente, sau care se impun referitoare la protectia impotriva coroziunii
 Starea sistemelor de fixare a conductoarelor și a componentelor sistemului
 Rezultatele masuratorilor si testelor refritoare la priza de pamant, continuitatea galvanica a instalatiei de captare, etc.
 Orice abateri de la proiectul instalatiei sau a cerintelor impuse de standard

Intretinerea sistemelor de protectie la trasnet

Intretinerea unui sistem de protectie la trasnet este extrem de importanta. Caracteristicile fizice si electrice ale unui sistem de protectie la trasnet, trebuiesc mentinute în conformitate cu cerintele de proiectare.

Chiar daca proiectantul sistemului de protectie la trasnet a luat masuri de precautie speciale pentru a asigura protecția impotriva coroziunii a componentelor sistemului in functie de expunerea acestora, multe componente ale sistemului au tendinta naturala de a pierde eficiența de-a lungul anilor, din cauza factorilor de coroziune, a deteriorarilor legate de mediu, dar și daune provocate de loviturile de fulger. 

Proceduri de intretinere a sistemelor de protectie la trasnet

Proprietarii cladirilor protejate de  sistemede protectie la trasnet, ar trebui sa stabileasca programe de intreținere periodica. Procedurile de intretinere a instalatiei de paratrasnet trebuie sa devina o parte a programului global de intreținere a structurii protejate.

Un program de intreținere trebuie sa contina o lista a elementelor de verificat si/sau de testat, pentru a stabili o procedura clara de întretinere, care poatet fi urmata apoi în mod regulat.

Frecvența de procedurilor de întreținere depinde de următoarele:

 Degradarea sistemului provocata de mediul inconjurator
 Frecventa loviturilor de trasnet inregistrate in sistemul de protectie
 Nivel de protecție necesar
 Expunerea la daune

 Un bun program de intretinere ar trebui sa contina prevederi referitoare la:

 Inspecția tuturor conductoarele și componentele sistemului
 Strangerea tuturor clemelor si a altor elemente de imbinare sau conectare
 Masurarea rezistentei sistemului de protecție la trasnet
 Măsurarea rezistentei de disperie a prizei de pamant
 Inspectia si testarea dispozitivelor de protectie la supratensiune (a SPD-urilor) pentru a determina eficacitatea acestora
 Verificarea pieselor de separatie
 Masurarea si testarea, pentru a determina eficacitatea sistemului de protectie impotriva trasnetelor, dupa fiecare modificare sau extindere a structurii protejate

Inregistrarile obtinute in urma procedurilor de intretinere, dar si actiunile corective care au fost sau vor fi luate, trebuiesc pastrate.

Astfel de înregistrari ofera un mijloc de evaluare obiectiva si fundamentata a componentelor sistemului de protectie la trasnet si mai apoi pot servii drept baza pentru revizuirea procedurilor de intretinere.

 

Valoare efectiva, Valoare de varf - tensiune, cure...
Masuri de siguranta a persoanelor in timpul furtun...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Luni, 20 Mai 2024
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.