BLOG

Securitatea si Sanatatea in Munca - SSM

Protectia munciii, verificari pramLegea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, stabileşte principiile referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securității lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor. Prevederile legii securității și sănătății în muncă se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor, în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private.

DOCUMENTE OBLIGATORII PROTECȚIA MUNCII

1. Evaluarea riscurilor - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru
2. Planul de prevenire și protecție - elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. Instrucțiuni proprii privind aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţînând seama de particularităţile activităţilor.
4. Fișe post din care să reiasă atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor
5. Fișe de aptitudini - obținute că urmare a controlului medical de medicină a muncii
6. Dosarul documentațiilor de instruire - întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. Tematică de instruire - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă;
8. Planul de instruire - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul firmeii;
9. Fișe de instructaj SSM completate la zi;
10. Existența testelor pentru verificarea instruirii lucrătorilor;
11. Buletin de verificare PRAM - Buletin de încercare periodică a instalației și echipamentelor electrice, a prizelor de pământ și a instalației de legare la pământ;
12. Plan de acțiune pentru situații de urgență - întocmiriea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea că toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
13. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
14. Semnalizări SSM - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
15. Evidență echipamentelor individuale de protecție - evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea și a verificărilor periodice dacă este cazul;

ORGANIZAREA ACTIVITĂȚIi PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Organizarea activităților de prevenire și protecție este realizată de către angajator, în următoarele moduri:
1a prin asumarea de către angajator, în condițiile art. 9 alin. (4) din lege, a atribuțiilor pentru realizarea măsurilor prevăzute de lege;
1a prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători pentru a se ocupă de activitățile de prevenire și protecție;
1a prin înființarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire și protecție (conf. HG nr. 955/2010);
1a prin apelarea la servicii externe de prevenire și protecție.

Legile lui Kirchhoff
Bransamentul Electric
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Miercuri, 25 Noiembrie 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.