BLOG

Instalații electrice inteligente

Electrician Instalatii electrice inteligente - smart home O locuinţă echipată cu un sistem Smart Home oferă mai mult confort, eleganţă, reducerea costurilor de întreţinere prin optimizarea consumului de energie.Trebuie reţinut însa faptul că Smart Home combină echipamentele existente şi le integrează într-un sistem unic performant. Astfel multiplele telecomenzi ale televizorului, DVD-ului, sistemului de sunet, climatizarii, sistemului de lumini, alarmei şi supravegherii video sunt eliminate şi centralizate într-un singur dispozitiv de control.
Pentru cei care au posibilitatea materială de a construi o casă cu toate dotările necesare, este obligatoriu a avea o soluţie de tip Smart Home. Aceste soluţii sunt cel mai adesea utilizate în hoteluri, centre comerciale, instituţii, birouri, dar şi în locuinţe.

Scurtcircuite. Curentul de scurtcircuit

Scurtcircuite in instalatiile electrcie Prin scurtcircuit, se intelege o legatura electrica accidentala ce poate avea intre un conductorul activ (faza) si pamant, sau intre conductoarele active ale unei instalatii electrice.

Printre principalele cauze ale aparitiei scurtcircuitelor putem enumera: uzura in timp a izolatiei conductoarelor, actiuni mecanice asupra conductoarelor unei instalatii electrice şi manevre gresite realizate in cazul interventiilor. 

Scurtcircuitele au urmari dintre cele mai nedorite asupra instalatiilor, dar si asupra echipamentelor sau aparaturii electrice. Pentru a inlatura aceste efecte, instalatiile electrice sunt prevazute cu protectii la scurtcircuit. Locul de montare al acestor aparate se realizeaza in tablouri electrice, locul unde se reduce si sectiunea conductoarelor.

Atestarea Operatorilor Economici

Atestarea operatorilor economici (persoanelor juridice), care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, se realizeaza de catre autoritatea competenta - ANRE, conform Regulamentului aprobat prin Ordinul 23/2013.

Activităti supuse atestării

Categoriile de instalatii electrice, pentru proiectarea, executarea si verificarea cărora un operator economic solicită Atestat, sunt:

a) instalatii electrice de joasă tensiuneb) instalaŃii electrice de medie tensiunec) instalaŃii electrice de înaltă tensiune Atestatele emise de Autoritatea competentă - ANRE pentru joasa tensiune a) Atestat de tip A - încercări de echipamente si instalatii electriceb) Atestat de tip A1- încercări de echipamente si instalatii electrice de joasă tensiunec) Atestat de tip A2- încercări de echipamente si instalatii electrice de joasă si medie tensiunec1) Atestat de tip A3 - încercări de echipamente si instalatii electrice, în vederea certificăriiconformitătii centralelor electrice eoliene si fotovoltaice cu normele tehnice aplicabiled) Atestat de tip B - proiectare si executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;e) Atestat de tip Bp - proiectare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;f) Atestat de tip Be - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominală de 0,4 kV;g) Atestat de tip Bi - executare de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/constructii civile si industriale; Procedura de solicitare a unui atestat Pentru obtinerea unui Atestat, solicitantul prin reprezentantul său legal, înregistrează la Autoritatea competentă o cerere de atestare întocmită conform modelului prezentat în Anexa 1 din Regulament (Ordinul 23/2013).Cererea de atestare va fi insotita de urmatoarele documente:a) Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului ComerŃului, în copie;b) Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerŃului, în copie;c) Organigrama solicitantului, aprobată de reprezentantul legal, din care să reiasă structura organizatorică si numărul total de personal angajat;d) Curriculum vitae pentru reprezentantul legal;e) Curriculum vitae pentru electricienii autorizati nominalizati;f) Lista cuprinzând dotarea tehnico-materială, care să ateste capabilitatea solicitantului de a desfăsura activităti supuse atestării;g) Structura de personal angajat, alocat activitătilor supuse atestării, conform registrului electronic de evidentă a salariaŃilorh) Dovada achitarii taxelor de atestarei) Dovada implementarii/certificarii unui Sistem de Management al Calitatiij) Procedurile operationale si de sistem daca SMC nu este certificat. Sursa: http://www.anre.ro/documente.php?id=127 

Protectia prin legare la pamant

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta, in instalatiile electrice de joasa tensiune trebuie sa se aplice doua masuri de protectie:

 O masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii – protectia prin legarea la nul sau legare la pamant O masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale – legarea suplimentara a carcaselor echipamentelor electrice la instalatia de legare la pamant, egalizarea potentialelor, izolarea amplasamentelor, folosirea dispozitivelor de protectie impotriva electrocutarii – RCD – urilor.

Cele doua masuri de protectie nu trebuie sa se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei singure masuri, considerata principala.

Un alt element foarte important este stabilirea dispozitivelor de protectie, astfel incat acestea sa asigure deconectarea la aparitia unui curent periculos sau a unei tensiunii de atingere mai mari de 50V pe masele echipamentelor intr-un timp de 0.2 pana la 3 secunde, in functie de tensiunea de alimentare si de curentul dispozitivului de protectie.

Conditii tehnice privind protectia prin legare la nul si/sau pamant

Coduri de recomandare in urma verificarilor periodice in instalatiile electrice

Uniformizarea concluziilor, obsrvatiilor si recomandarilor facute in urma inspectiei, verificarilor si testarilor instalatiilor electrice ar trebui sa fie reglementate si in tara noastra.

 In tabelul de mai jos, va prezint modul cum sunt reglementate aceste Coduri de recomandare intr-un Ghid de bune practici privind raportarea inspectiilor periodice in instalatiile electrice in Anglia. Acest ghid este in concordanta cu cerintele standardului Britanic BS 7671:2008, cerinte care se regasesc si in Normativul I7/2011 - normativ ce reglementeaza domeniul in Romania.

Postari recente