Întrebări Frecvente

1. Ce este o verificare periodică PRAM?

 O verificare periodică pram presupune o serie de încercări, măsurători și teste ale instalației electrice, pentru a confirmă că această corespunde scopului pentru care a proiectată, iar exploatarea să se poate face în condiții de siguranță.

2. Ce este un Raport de verificare periodică PRAM?

 La finalizarea inspecției și măsurătorilor, este obligatoriu că firma angajată pentru această verificare să emită un Raport în care să evidențieze în detaliu orice defect, condiții periculoase, dar și neconformități cu standardele de siguranță valabile, care ar putea duce la pericol.

3. Ce este un buletin PRAM?

 Pentru toate încercările, măsurătorile făcute trebuie emis un Buletin de încercare în care sunt trecute valorile înregistrate în urmă măsurătorilor.

4. Cine este autorizat să facă aceste verificări periodice?

 Inspecția și testarea instalațiilor electrice trebuie făcută numai de firme atestate ANRE conform Ordinului 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

Conform Anexa nr. 6 - Compentenţele titularilor de atestate acordate de ANRE sunt

 
 
5. La ce intervale de timp trebuie făcută verificarea periodică pram?
 Normativul I7/2011 recomandă că inspecția și testarea periodică să fie făcută cel puţin:
 1 an pentru instalația de legare la pământ (racord de legare la pământ, nuluri de protecție PE, conductoare de echipotentializare, etc.).
 1 an sau 2 ani pentru priza de pământ în funcţie de clasificarea mediilor de lucru: puţin periculoase sau periculoase
 * Există şi situaţii speciale când aceste verificări şi măsurători se fac la 6 luni în funcţie de evaluarea riscului specifică fiecărui loc de muncă, sau situaţiile specificate în DGPSI 004/2001
* Pentru instalațiile electrice proprietatea persoanelor fizice nu cunosc să existe reglementări legale privind obligativitatea la termene scadente a verificarilor, dar codurile de bună practică naţionale şi internaţionale, recomandă o verificare amănunţită cel mult o dată la 10 ani, iar pentru casele, apartamentele care sunt date spre închiriere, aceste verificări ale instalației electrice este recomandat să se facă mai des și anume cel puţin o dată la 5 ani.

6. Cum pot găsi o firmă atestată în zona mea?

Pentru a gasi un electrician autorizat sau o firmă atestată ANRE pentru lucrări sau verificări de instalaţii electrice, consultaţi site-ul ANRE accesand urmatorul link http://www.anre.ro/activitati.php?id=187&setfilter=1&agent=0&tip_atestare=1&stare=6&judet=10&localitate=&crit=0&ord=asc#listStart

7. Ce responsabilitate am pentru a efectua o verificare periodică a instalației electrice?

Dacă sunteți o companie, aveți obligația legală de a face aceste verificări periodice o dată pe an.

Dacă sunteți persoană fizică nu aveți această obligație legală. Cu toate acestea recomandările naționale și europene spun că este bine că și peroanele fizice să facă o verificare completă a instalației electrice cel mult o dată la 10 ani.

8. Ce se întâmplă dacă nu fac aceste verificări periodice?

Este foarte porsibil să nu vi se întâmple nimic, să nu va întrebe nimeni dacă aveti aceste verificări periodice obligatorii, dar trebuie să știți că întreținerea în siguranță a unei instalații electrice este o cerință legală. Prin urmare un accident datorat unui defect al instalației electrice poate avea urmări dintre cele mai neplăcute: urmărire penală, pierderea asigurării, etc.

9. Am o afacere mică, sunt obligat să fac aceste verificări periodice PRAM?

Da. Legislația în vigoare stabilește obligația tuturor firmelor, de la multinaționale până la întreprinzători individuali să facă aceste verificări periodice ale instalației și echipamentelor electrice pe care le exploatează.

10. Este responsabilitatea mea în calitate de chiriaș, sau a proprietarului pentru a face aceste verificări periodice?

În calitate de utilizator aveți responsabilitatea să va asigurați că instalația și echipamentele electrice nu prezintă riscuri de exploatare pentru personalul dvs. Cu toate acestea, dacă prin contractul de închiriere, puteți stabili că proprietarul să suporte cheltuielile cu testarea și verificarea periodică.

11. Cum pot face verificările periodice fără să opresc activitatea?

Avem o mare flexibilitate privind constrângerile legate de specificul activității dvs. Cea mai mare parte a testelor implică efectuarea de măsurători sub tensiune. Pentru acele teste care necesită oprirea tensiunii de alimentare, putem programa că acestea să fie făcute la sfârșit de săptămâna, în timpul reviziilor și opririlor de întreținere programate.

12. Cum voi ști când trebuie să fac următoarea verificare/testare a instalației?

ALC ELECTRICAL TESTING deține o baza de date cu toți clienții și data scadentă pentru fiecare dintre aceștia. Cu 5 zile înainte de dată limita veți fi contactat telefonic sau prin e-mail și vom stabili de comun acord o dată pentru verificarea și testarea instalației.

13. Care sunt normele și legislația specifică verificărilor PRAM ?

SR HD 60364-6 - Instalații electrice de Joasă tensiune. Verificare
SR EN 61140 - Protecția împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalațiile și echipamentele electrice
EN 62305 - Protecția împotriva trasnetului
I7/2011 - Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor
DGPSI 004/2001 - Dispoziția generală privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcările electrostatice
HG 1146/2006 - Hotărâre guvernamentală ce stabilește cerințele minime pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de muncă
Legea 319/2006 - Legea sănătății și securității în muncă

 Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?
Atunci completează formularul de pe pagina de contact şi iţi vom răspunde în scurt timp.