PAT - Testarea aparaturii portabile

Testarea aparaturii portabile (PAT), este o metoda de testare a aparaturii electrice, pentru a se asigura că acestea sunt sigure și au o întreținere corectă.

De multe ori există premisele de a găsi aparate în condiții periculoase. Riscurile pentru angajați, angajatori și întreprinderi este foarte mare şi aici vorbim, nu numai de riscul de șoc electric, dar şi de riscul de incendiu cauzat de defectele acestor aparate.

De foarte multe ori citim în ziare, dar şi în prezentările știrilor de la televiziuni, că au existat pierderi de vieţi omenesti, că o casă sau un spaţiu comercial, sediul unei firme a fost distrus și că a fost cauza unui defect electric.
{youtube}4AURsKb0d74{/youtube}

Testarea PAT este o parte importantă a oricărei politici privind siguranță şi sănătatea. Deși în prezent, nu există o lege directă care să precizeze efectuarea de teste la aparatura portabilă, există totuşi un cadru legal în temeiul reglementărilor prevăzute în I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, pentru a se asigura că echipamentele electrice folosite sunt sigure.

Alte cerințe legale
Există reglementări, atât în Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, care obligă atât angajatorul  cât și angajaţii si reprezentanţii lor să asigure securitatea tuturor persoanelor care folosesc locul de muncă, astfel:
- Fiecare angajator trebuie să facă evaluarea adecvată a riscurile pentru sănătatea și siguranța angajaților săi la care sunt expuși în timp ce la locul de muncă
- Fiecare angajator trebuie să se asigure că echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate astfel încât să corespundă scopului pentru care este prevăzut
- Să elimine riscurile generate de energia electrică prin utilizarea echipamentelor de lucru, utilajelor,  aparaturi, dar și să fie menținute în așa fel încât să prevină pericolul de electrocutare. 

Tipuri de echipamente

Deși termenul folosit „ Testari de tip PAT”, care prin traducere înseamna testarea aparaturii portabile, aceste tipuri de verificări/testari periodice nu se rezumă numai la aparatura portabilă.
Motivul pentru care sunt obligatorii testarile tip  PAT, este de a reduce riscul de pericol din cauza șocurilor electrice, dar și incendiile provocate de aparatele defecte. Există astfel riscul de soc electric atât de la un echipament portabil, cât şi de la unul static (fix).
Normativul I7/2011, oferă îndrumări cu privire la perioadele la care trebuiesc făcute aceste verificări.

Aparat Portabil
Prin aparat portabil se înțelege, un aparat cu o greutate mai mică de 18 kilograme și care este destinat să fie mutat în funcțiune sau nu, dintr-un loc în altu. Exemplu de astfel de aparate care pot fi usor mutate dintr-un loc în altu: aspirator, prajitor de paine, mixer alimente, etc.

Echipamente mobile
Aceste echipamente au sub 18 kg sau mai puțin  și nu sunt fixe, pot fi prevăzute cu roţi, rotile sau alte mijloace pentru a facilita mișcarea de  către operator după cum este necesar  pentru a efectua diferite operaţii.

Aparate de mână
Acestea sunt echipamente portabile,  destinate a fi ținute în mână în timpul utilizării normale, de exemplu, uscător de păr, letcon de lipit.

Aparate/Echipamente staționare
Acest echipament are o masă mai mare de 18 kg și nu este prevăzut cu un mâner de transport, de exemplu, frigider, mașini de spălat.

Aparate/Echipamente fixe
Sunt acele echipamenet sau un aparate care sunt fixat pe un suport sau într-o locaţie specifică, multe dintre aceste aparate fiind alimentate în principal dintr-un cablu electric  fix, de exemplu  Instalatii de uscare de mână de baie, etc

Echipamente pentru tehnologia informațiilor
Echipamentle pentru tehnologia informației includ acele echipamente electrice, cum ar fi calculatoarele alimentate de la rețea, cât și echipamente de telecomunicații, precum și alte echipamente electronice, cum ar fi imprimante, fotocopiatoare, faxuri, dar și monitoare pentru a numi doar câteva.