Buletine verificari si masuratori PRAMExperti in VERIFICARI PRAM, atestat ANRE A1, preturi minime, raspuns rapid, seriozitate, satisfactia dumneavoastra succesul nostru!

Acesta nu este un anunt publicitar, este o declaratie asumata pentru toate serviciile prestate!

Ce sunt verificarile PRAM?

Verificarea periodica a instalatiei electrice reprezinta primul pas pentru siguranţa personalului care exploateaza sau utilizeaza echipamente si aparatura electrica si din acest motiv este recomandat sa apelati la specialisti.
Tehnicienii 
ALC ELECTRICAL TESTING au o indelungata experienta profesionala in activitatea de incercari, testari si VERIFICARI PRAM a instalaţiilor si echipamentelor electrice, experienta dobandita in anii de practica specializata in acest domeniu.
Stransa colaborare cu cea mai importanta Asociatie profesionala din domeniu, Asociatia Romana a Electricienilor – AREL, asigura tehnicienilor noştri cunoştinţe amanuntite si detaliate privind verificarile si testarile periodice cerute de legislatia in vigoare. 

Cunostintele aprofundate in domeniu, calitatea serviciilor si nu in ultimul rand preturile decente, sunt atuuri care ne diferentiaza în competitia cu alte organizatii din domeni.

CARE ESTE SCOPUL VERIFICARILOR PRAM - CERTIFICARE SI AVIZ PRAM

Verificari periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele legale pot avea consecinte grave asupra integritătii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti şi de aceea recomandam efectuarea acestor verificari PRAM la termenele scadente, precum si de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificata, avizata sau certificata pram.

Prin masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant si a continuitatii instalatiei de legare la pamant (racord de legare la pamant, nul de protectie, conductoare de echipotentializare, etc.), putem sa verificam gradul de protectie pe care il asigura aceasta instalatie impotriva electrocutarii, dar si sa constatam gradul de uzură a instalaţiilor propiuzise, sau pieselor conexe ce aparţin de acestea.

In urma acestor Verificari PRAM vom putea evalua instalatia si intervenii la timp pentru a executa reparaţiile necesare, astfel incat sa se evite eventualele accidente ce ar putea să apară din cauza defecţiunilor.

Siguranţa devine astfel masurabila !

 ŞTIAŢI CĂ…

Reglementarile legale în vigoare prevad obligativitatea în sarcina propietarului privind verificarea periodica a instalaţiilor electrice?
Nerespectarea perioadei de verificare este un posibil factor de pericol?
Instalatiile verificate la timp reduce considerabil riscul unui posibil accident?
Anual se produc accidente (electrocutari, incendii, etc.) din cauza lipsei de importanta acordate verificarilor instalatiei electrice?

FRECVENŢA VERIFICARILOR PRAM

Procesele de îmbătrânire, precum şi influenţele atmosferice şi ale regimului de funcţionare au o influenta considerabila asupra fiabilitatii şi eficacitatii instalatiilor de impamantare, dar şi a celor de protecţie impotriva loviturilor la trasnet.
Funcţionalitatea de lunga durata a instalaţiilor electrice, chiar şi în cazul modificarii condiţiilor de exploatare reprezinta elementul central al verificarilor PRAM periodice.


Verificari PRAM_masuratori continuitate PEFrecvenţa verificarilor periodice a unei instalaţii, trebuie sa fie determinată de tipul instalaţiei, a echipamentelor folosite, de frecvența şi calitatea mentenanţei, dar nu în ultimul rând de influenţele externe la care acestea sunt supuse.

Conform normativului I7/2011, periodicitatea maximă de verificare a unei prize de pamant este 2 ani in medii putin periculoase si anual în medii periculoase şi foarte periculoase. Continuitatea racordurilor de la centura de impamantare la TEG si de la TEG la fiecare TED, starea barelor PE, continuitatea nulului de protectie din barele PE ale fiecarui TED pana la locul de racord al consumatorilor va fi masurata cel putin 1 data pe an.

Raspund astfel multor intrebari ale beneficiarilor, privind necesitatea acestor verificari si masuratori PRAM. 

RAPOARTELE VERIFICARILOR PERIODICE / BULETIN PRAM / CERTIFICAT PRAM

Buletin de verificare periodica a instalatiei de impamantare

Pentru monitorizarea si mentenanta continua a instalaţiilor electrice este obligatoriu să fie pastrate înregistrări. 

Verificările periodice realizate de ALC ELECTICAL TESTING se finalizeaza printr-un Raport de verificare periodica, insotit de buletinele PRAM de incercari realizate. Acest Buletin PRAM, Aviz PRAM sau Certificat PRAM trebuie sa contina informatiile minime cerute de legislatie si anume:

Detalii privind  beneficiarul instalatiei;
Detalii privind prestatorul de sevicii
Detalii ale instalaţiei supusă verificării
Întinderea şi limitele verificărilor
Opisul elementelor verificate şi/sau testate
Instrumente de testare utilizate
Conditii de mediu
Concluzii asupra măsurărilor şi testărilor efectuate
Observatii şi recomandări
Data urmatoarei inspectii şi verificări pram
Responsabilitatea privind inspecţia şi testarea instalaţiei

 PROCEDURA DE TESTARE PRAM A INSTALAŢIEI DE LEGARE LA PAMANT

Model de contract pentru contractarea serviciilor

Pasii care trebuie urmati pentru contractarea serviciilor noastre de verificari PRAM ale instalaţiilor electrice, sunt:

Încheierea contractului dintre beneficiar şi societatea noastră
Inspecţia preliminară a instalaţiei, în timpul căreia tehnicienii noştri preiau toate informaţiile existente privind instalaţia supusă testării si verificari pram, urmarind in special urmatoarele: tipul instalatiei, amplasarea si marimea instalatiei, proiectul instalatiei, existenţa rapoartelor (buletinelor de incercari) anterioare. 
Pregatirea organizatorică a inspecţiei (scopul verificărilor şi incer pram a instalaţiei, identificarea părţilor de instalatie care urmeaza sa fie supusă testării, identificarea tipurilor de teste şi verificari pram, programarea verificării tehnice
Efectuarea propiuzisă a verificării şi testării instalaţiei
Completarea Raportului de verificare a instalaţiei si a Buletinelor de incercare
Aducerea la cunoştinţa beneficiarului, rezultatele obtinute in urma masuratorilor realizate, constatarea unor defecţiuni sau neconcordanţe cu prescripţiile tehnice privind rezultatele masuatorilor inregistrate
Remedierea defecţiunilor de către noi – contra cost, sau de către beneficiar