Masuratori de rezistivitate a solului

ALC ELECTRICAL TESTING realizează pentru dumneavoastră testări profesionale de rezistivitate a solului oferind raportări profesionale privind testele efectuate. Valorificarea informațiilor cu privire la comportamentul electric al solului este absolut obligatorie în analiză proiectelor de realizare a sistemelor de împământare.

De ce este necesară măsurarea rezistivităţii solului?

Este bine cunoscut faptul că rezistenţa de dispersie a prizei de pământ este puternic influențată de rezistivitatea solului în care este realizată. Măsurătorile de rezistivitate a solului sunt un parametru important atunci când proiectăm instalații de legare la pământ. 

O cunoaștere a rezistivităţii solului la locul prevăzut pentru realizarea prizei de pământ și modul în care această variază în funcție de conținutul de umiditate, temperatură și adâncime, oferă o perspectivaă asupra valorii rezistenței prizei de pământ dorite, dar și cum poate fi obținută și menținută pe durata de viață a instalației cu un cost și efort minim.

Prin testele realizate se poate determina rezistivitatea pentru diferite adâncimi ale solului. Acest lucru va ajuta la determinarea celei mai bune locații pentru sistemul de legare la pământ și va influența proiectarea în ceea ce privește adâncimea și plasarea electrodului. Este de preferat ca testele să se realizeze pentru adâncimi mult mai mari decât dimensiunile preconizate ale sistemului de legare la pământ, chiar dacă uneori acest lucru nu este posibil din cauza limitărilor de spațiu.

Testarea rezistivității solului trebuie să fie efectuată pe locația propusă pentru sistemul de legare la pământ.

Este o greșeală comună a majorităţii proiectanţilor să-și asume o valoare a rezistivității solului. În mod implicit, acceptă în primul rând faptul că solul este omogen în structură și în al doilea rând că toate solurile sunt la fel. Acest lucru este total incorect.

Metoda de testare a rezistivităţii solului

Metoda Wenner presupune existenţa a patru electrozi care sunt mutaţi pentru fiecare test, distanța între fiecare pereche adiacentă rămânând aceeași. Masurarea rezistivităţii consta în principiu în injectarea unui curent electric în sol prin doi electrozi de curent (C1 şi C2) şi măsurarea diferenţelor de potenţial la ceilalţi doi electrozi (P1 şi P2), denumiţi şi electrozi de potenţial. Cunoscând valoarea intensităţii curentului electric (I) precum şi valorile diferenţelor de potenţial (∆U), aparatul de test afiseaza valoarea rezistentei solului (R) în zona de test.

Interpretarea rezultatelor

Rezultatul fiecărei treceri de testare a rezistivităţii este o valoare a rezistivităţii aparente pentru fiecare spațiere utilizată. Utilizarea tehnicilor de calculare a mediei ponderate va determina un model de sol omogen echivalent cu valorile medii aparente ale rezistivităţii pentru fiecare spațiere a electrozilor de test. Această valoare este apoi utilizată într-una dintre următoarele formule, pentru a calcula rezistivitatea solului (ρ):  ρ = 2πAR
 
Unde:
ρ = rezistivitatea solului în Ω/cm
A = distanța dintre electrozii de test (în metri)
R = rezistența obținută la tester (în ohmi)
Rezistivitatea solului astfel obtinută, este un rezultat mediu al valorilor de la suprafața și adâncimea solului data de distanța dintre electrozii de test.
 
Raport de testare a rezistivităţii solului
 
Raport cu rezultatele testelor de rezistivitate a solului