Termoviziune

Termoviziune instalatii si echipamente electrice

CE ESTE TERMOVIZIUNEA

Termoviziunea este o tehnică de testare și verificare predictivă cu o gama foarte mare de aplicații și are la baza conversia căldurii radiante într-o imagine. Cum temperatura este unul dintre primii parametrii observabili care poate indică starea de funcționare a unui echipament sau instalații electrice, imaginile bazate pe temperatura oferă informații valoroase despre starea elementului analizat.

Pentru că orice defecțiune a unui echipament, aparat, utilaj, instalație, etc. este precedată de o creștere a temperaturii, prin identificarea acestor creșteri de temperatura peste limitele normale de funcționare putem evita apariţia incendiilor, a întreruperilor neplanificate pentru înlocuirea echipamentelor defecte și nu în ultimul rând economii importante.

BENEFICIILE TERMOVIZIUNII

Utilitatea termoviziunii a fost demonstrată în toate domeniile, iar inspecția instalațiilor și a echipamentelor electrice este unul dintre domeniile cu cea mai mare aplicabilitate. Valoarea reală a beneficiilor obținute în urmă termografierii cu o camera de termoviziune provine din:

 Reducerea riscurilor de nefucţionare neplanificată
 Creşterea fiabilităţii instalaţiilor şi echipamentelor
 Îmbunătăţirea siguranţei
 Evitarea pierderilor asociate unor defecşiuni importante

 

Analiza termografica, raport termoviziune

Statistic, supraîncărcarea circuitelor este una dintre problemele cel mai des întâlnite în instalațiile electrice. Cu toate astea sunt destul de greu de diagnosticat cu precizie. Problemele grave cum ar fi incendiile pot fi cauzate de supraîncărcări cauzate de dimensionarea necorespunzătoare sau defecțiuni ale cablurilor sau dispozitivelor de protecție. De obicei un echipament electric care prezintă începutul unei defecțiuni va prezenta creșteri de temperatură, vibrații care nu pot fi detectate vizual.

Realizând termografierea periodică cu o camera de termoviziune, aceste semnale devin evidente și ne vor permite să intervenim la timp înainte că acestea să se defecteze sau să ducă la situații periculoase.

DOMENII ÎN CARE POATE FI APLICATĂ TERMOVIZIUNEA

Termoviziunea poate fi utilizată pentru identificarea problemelor de funcţionare aprope în toate domeniile cunoscute: industrie, construcţii, energetică, aeronautică, aviaţie, chiar şi în domeniul medical. Exemple de aplicare: motoare, transformatoare, utilaje şi echipamente, dispozitive electrice, instalaţii frigorifice şi de aer condiţionat, instalaţii termice, inspecţia conductelor şi detectarea scurgerilor, instalaţii de încălzire în pardoseală, dispozitive şi surse de iluminat, centrale termice, etc.

Înainte că o componentă electrică să se ardă, această se incalzește. Termografia în infraroșu este utilizată pentru a efectua inspecția echipamente electrice, deoarece excesul de căldură este de obicei primul semn că au apărut probleme în bună funcționare a aparatelor electrice (sau instalațiilor mecanice). Conexiuni slabe, circuite dezechilibrate, dispozitive de protecție defecte, aparataj deteriorat, siguranțe defecte, circuite supraincarcate, instalare necorespunzătoare, defecte materiale și o serie de alte condiții va duce la excesul de căldură și defectarea unei componente.

TERMOVIZIUNEA SISTEMELOR DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE 

Sistemul de distribuție a energiei electrice este fundamental pentru oricare dintre clădiri. Un eșec al sistemului electric va afecta în mod direct toate sistemele și instalațiile dintr-o clădire Poate părea că nejustificat acest lucru, dar studiile privind pierderile cauzate de întreruperile în alimentarea cu energie electrică au arătat că peste 50% dintre acestea au fost cauzate de întreținerea și testarea inadecvată.

Dacă aveți o clădire comercială, verificarea sistemului de alimentare cu energie electrică, implică neapărat o scanare în infraroșu pentru a avea certitudinea că acesta funcționează conform specificațiilor.

RAPOARTE

Raport termoviziune si termografiere instalatii electrice

Rapoartele realizate de ALC ELECTRICAL TESTING SRL în urma termografierii în infraroşu sunt foarte detaliate şi conţin următoarele informaţii:

 Rezumatul inspecţiei
 Lista echipamentelor sau instalaţiilor termografiate
 Prezentarea echipamentelor identificate cu probleme
 Prezentarea fotografiilor atât în spectrul vizibil cât şi în infraroşu
 Date radiometrice
 Clasificarea severităţii anomaliilor identificate
 Analiză şi observaţii privind anomaliile identificate
 Recomandări pentru investigaţii suplimentare sau acţiuni corective

Costul unei scanări în infraroşu este mic în comparație cu beneficiile sale. Contactaţi ALC ELECTRICAL TESTING pentru a stabili o programare la sediul dumneavoastră