Testari PAT

Testarea echipamentelor şi aparaturii electrice este cunoscută drept Testarea PAT şi cuprinde o serie de verificări şi testări prin care acestea sunt verificate din punct de vedere al electrosecurităţii în utilizare. Testarea şi verificarea periodică a echipamentelor electrice este o cerinţă legală specificată în mod direct în HG 1146/2006 - Hotarare guvernamentală ce stabileşte cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănatăţii lucrătorilor care utilizează la locul de muncă echipamente de munca, dar şi în Legea 319/2006 - Legea sănătăţii şi securităţii în muncă.

HG 146/2006, Anexa nr. 1, pct. 3.3.16.2. Instalaţiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la recepţie, inainte de punerea in funcţiune şi apoi periodic in exploatare, precum şi dupa fiecare reparaţie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalaţiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

Verificarile periodice ale instalatiilor electrice si a echipamentelor de munca alimentate electric, reprezinta o cerinta de securitate in scopul asigurarii protectiei impotriva pericolelor generate de energia electrica. Asadar, indiferent de domeniul de activitate utilizarea echipamentelor electrice implica responsabilitatea angajatorului in asigurarea acestor verificari si inspectii periodice.

ALC ELECTRICAL TESTING are experienta si capabilitatea de a oferi aceste verificari. Prin utilizarea celor mai noi metode si echipamente de masura putem testa in mod eficient, rapid si cu o minima perturbare a activitatii desfasurate de compania dvs.

Motive pentru a alege ALC ELECTRICAL TESTING 
 
oferim un serviciu profesional, independent şi confindential;
 garantam testarea echipamentelor conform cerintelor standardelor din domeniu;
 avem tehnicieni calificati care au beneficiat de instruire specifica acestui domeniu;
 folosim aparatura performanta: FLUKE 6500, BENNING ST 720, METREL MI 3309 PRO, MARTINDALE EasyPAT 1600;
 avem o politicĂ de stabilire a preturilor transparenta, fara costuri ascunse.

Ce presupune testarea PAT?

Testarea PAT este un test consumator de timp daca este facut corect. Procesul presupune o inspectie vizuala a echipamentului, a cablurilor de alimentare, precum si efectuarea unor teste in functie de clasa de izolatie a echipamentului, astfel:

 masurarea rezistentei de izolatie;
 masuratori de continuitatea pentru conductorul de legare la pamant (PE);
 masurarea curentului de scurgere, a curentului de atingere sau a curentului de scurgere substituit;
 masurarea parametrilor functionali: putere aparenta, tensiune de alimentare si curent nominal.

Care este frecventa testarilor PAT?

Periodicitatea verificarilor PATFrecventa cu care echipamentele de munca trebuie sa fie verificate depinde atat de echipament cat si de pericolele sale inerente. Aceste pot fi efectuate in fiecare zi (verificari vizuale), la trei luni sau chiar la perioade mai mari. Mentinerea caracteristicilor echipamentului depinde de conditiile de utilizare, sau orice circumstanta care poate sa efecteze securitatea echipamentului, fapt care poate produce deteriorarea acestuia sau inadaptarea la conditiile de lucru reale. In general un interval de testare de 12 luni, este agreat de practica nationala si internationala.

 

 

 

Rapoarte/Buletine de verificare

Legislatia specifica prevede ca rezultatele verificarilor sa fie inregistrate, pastrate si puse la dispozitia Inspectiei Muncii la momentul in care sunt solicitate. Atunci cand echipamentul de munca este utilizat in afara unitatii economice, acesta trebuie sa fie insotit de dovada materiala a ultimei inspectii efectuate: raport de verificare sau marca de inspectie (etichetare aplicata).

Care sunt documentele livrate in urma efectuarii testelor PAT?

 Raport de incercare PAT in care sunt evidentiate rezultatele testelor obtinute pentru fiecare echipament
 Certificat de atestare a verificarii