VERIFICĂRI PRAM | MĂSURĂTORI PRAM | ELIBERĂRI BULETINE PRAM

Buletine verificari si masuratori PRAM Buletine verificari si masuratori PRAM Verificari si masuratori PRAM Verificari PRAM_masuratori continuitate PE

CE SUNT VERIFICĂRILE PRAM?

Verificarea periodică a instalaţiei electrice reprezintă primul pas pentru siguranţa personalului care exploatează sau utilizează echipamente şi aparatură electrică şi din acest motiv este recomandat să apelaţi la specialişti. Tehnicienii noştrii sunt ingineri cu o îndelungată experienţă profesională în activitatea de încercari, testări şi VERIFICARI PRAM a instalaţiilor şi echipamentelor electrice, experienţă dobândită în anii de practică specializată în acest domeniu.
Strânsa colaborare cu cea mai importantă Asociaţie profesională din domeniu, ASOCIAŢIA ROMÂNĂ A ELECTRICIENILOR – AREL, asigură tehnicienilor noştri cunoştinţe amănunţite şi detaliate privind reglementările legale, dar şi procedurile necesare privind verificările şi testările periodice cerute de legislaţia în vigoare. 
Seriozitatea noastră, cunoştintele aprofundate în domeniu, calitatea serviciilor şi nu în ultimul rând tarifele aplicate, sunt atuuri care ne diferenţiază în competiţia cu alte firme din domeniu.

CARE ESTE SCOPUL VERIFICĂRILOR PRAM - CERTIFICARE ŞI OBŢINEREA AVIZULUI PRAM

Verificări periodice PRAM sunt foarte importante deoarece eventualele abateri de la normele tehnice actuale pot avea consecinţe grave asupra integrităţii imobilelor sau asupra vieţilor omenesti şi de aceea recomandăm efectuarea acestor verificări PRAM la termenele scadente, precum şi de fiecare dată când consideraţi că instalaţia electrică trebuie verificată, avizată sau certificată pram.

Legarea la pământ reprezintă prima şi cea mai importantă măsură de protecţie împotriva electrocutării. Prin măsurarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ și a continuității instalației de legare la pământ (racord de legare la pământ, nul de protecție PE, conductoare de echipotentializare, etc.), putem să verificăm gradul de protecție pe care îl asigură această instalație împotriva electrocutarii, dar și să constatăm gradul de uzură a instalaţiilor propiuzise şi a componentelor acesteia.

În urma acestor Verificari PRAM vom putea evalua astfel gradul de protecţie asigurat de funcţionarea protecţiilor, dar vom putea obţine şi informaţii foarte importante privind creşterea nivelului de securitate electrică prin conformarea instalaţiei, astfel încât să se evite eventualele accidente ce ar putea să apară din cauza defecţiunilor.
Siguranţa devine astfel măsurabilă !

 ŞTIAŢI CĂ…

 Reglementarile legale în vigoare prevăd obligativitatea în sarcina propietarului privind verificarea periodică a instalaţiilor electrice?
 Nerespectarea perioadei de verificare este un posibil factor de pericol?
 Verificările periodice ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice reduc considerabil riscul unui posibil accident electric?
 Anual se produc accidente (electrocutari, incendii, etc.) din cauza instalaţiilor electrice realizate de neprofesionişti? lipsei de importanta acordate verificarilor instalatiei electrice?

FRECVENŢA VERIFICARILOR PRAM

Procesele de îmbătrânire, precum şi influenţele atmosferice şi ale regimului de funcţionare au o influenţă considerabilă asupra fiabilităţii şi eficacităţii instalaţiilor de împământare, dar şi a celor de protecţie împotriva loviturilor de trăsnet.
Funcţionalitatea de lungă durată a instalaţiilor electrice, vechimea acestora şi mai ales cazul modificării condiţiilor de exploatare şi de solicitare actual, reprezintă elementul central al verificărilor PRAM periodice.

Frecvenţa verificărilor periodice a unei instalaţii, trebuie să fie determinată de tipul instalaţiei, a echipamentelor folosite, de frecvența şi calitatea mentenanţei, dar nu în ultimul rând de influenţele externe la care acestea sunt supuse.

Conform normativului I7/2011, periodicitatea maximă de verificare a unei prize de pământ este 2 ani in medii puţin periculoase şi anual în medii periculoase şi foarte periculoase. Continuitatea racordurilor de la centura de împământare la Tabloul Electric General - TEG şi de la TEG la fiecare Tablou Electric secundar de distribuţie - TED, starea barelor PE, continuitatea nulului de protecţie din barele PE ale fiecărui TED până la locul de racord al consumatorilor (prize 230/400V), va fi masurată cel puţin o dată pe an.

Răspund astfel multor întrebări ale beneficiarilor, privind necesitatea acestor verificări şi măsurători PRAM. 

RAPOARTELE VERIFICARILOR PERIODICE / BULETIN PRAM / CERTIFICAT PRAM

Buletin de verificare periodica a instalatiei de impamantare

Pentru monitorizarea şi mentenanţa continuă a instalaţiilor electrice este obligatoriu să fie pastrate înregistrări. 

Verificările periodice realizate de ALC ELECTICAL TESTING se finalizează printr-un Raport de verificare periodică, însoţit de buletinele de încercare PRAM realizate: buletin de încercare a prizei de pământ şi buletin de încercare a continuităţii nulului de protecţie. Acest Buletin PRAM, Aviz PRAM sau Certificat PRAM trebuie să conţină informaţiile minime cerute de legislaţie şi anume:

Datele de identificare ale beneficiarul/utilizatorul instalaţiei
Datele de identificare ale prestatorul de sevicii
Detalii ale instalaţiei supusă verificării
Întinderea şi limitele verificărilor
Identificarea elementelor de instalaţie verificate şi/sau testate
 Instrumente de testare utilizate
Condiţii de mediu
 Concluzii asupra măsurărilor şi testărilor efectuate
 Observaţii şi recomandări
 Data următoarei inspectii şi verificări pram
 Responsabilitatea privind inspecţia şi testarea instalaţiei


PROCEDURA DE TESTARE PRAM A INSTALAŢIEI DE LEGARE LA PĂMÂNT

Model de contract pentru contractarea serviciilor

Paşii care trebuie urmaţi pentru contractarea serviciilor noastre de verificări PRAM ale instalaţiilor electrice, sunt:

 Transmiterea unei cereri de ofertă în care să ne comunicaţi informaţii privind instalaţia supusă verificărilor tip PRAM 
 Încheierea contractului dintre beneficiar şi societatea noastră
 Inspecţia preliminară a instalaţiei, în timpul căreia tehnicienii noştri preiau toate informaţiile existente privind instalaţia supusă testării şi verificări pram, urmărind în special urmatoarele: existenţa proiectului instalaţiei, tipul instalaţiei, modul de legare la pământ, existenţa rapoartelor (buletinelor de încercări) anterioare
 
Pregătirea organizatorică a inspecţiei (identificarea părţilor de instalaţie care urmează să fie supusă testării, stabilirea tipurilor de teste şi verificări pram necesare)
 
Efectuarea propiuzisă a verificărilor şi testării instalaţiei 

 Emiterea Buletinelor de încercare şi a Raportului de verificare a instalaţiei de protecţie prin legare la pământ, aducerea la cunoştinţa beneficiarului a rezultatelor obţinute în urma măsuratorilor realizate, constatarea unor defecţiuni sau neconcordanţe cu prescripţiile tehnice privind rezultatele măsurătorilor înregistrate