Securitatea si Sanatatea in Munca - SSM

Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006stabileşte principiile referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sanatatiii şi securitatii lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea şi instruirea lucrătorilor.

Prevederile legii securitatii si sanatatii in munca se aplică angajatorilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor lucrătorilor, în toate sectoarele de activitate, atât publice, cât şi private. 

DOCUMENTE OBLIGATORII PROTECTIA MUNCII

1. Evaluarea riscurilor - identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru

2. Planul de prevenire si protectie - elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

3. Instructiuni proprii privind aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor.

4. Fise post din care sa reiasa atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor

5. Fise de aptitudini - obtinute ca urmare a controlului medical de medicina a muncii

6. Dosarul documentatiilor de instruire - întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

7. Tematica de instruire - elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă;

8. Planul de instruire - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul firmeii;

9. Fise de instructaj SSM completate la zi;

10. Existenta testelor pentru verificarea instruirii lucratorilor; 

11. Buletin de verificare PRAM - Buletin de incercare periodica a instalatiei si echipamentelor electrice, a prizelor de pamant si a instalatiei de legare la pamant;

12. Plan de actiune pentru situatii de urgenta - asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;

13. Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;

14. Semnalizari SSM - stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;

15. Evidenta echipamentelor individuale de protectie - evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea si a verificărilor periodice daca este cazul;

ORGANIZAREA ACTIVITATII PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA
 
Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, in urmatoarele moduri:
a) prin asumarea de catre angajator, in conditiile art. 9 alin. (4) din lege, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;
c) prin infiintarea unuia sau mai multor servicii interne de prevenire si protectie (conf. HG nr. 955/2010);
d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie.