Verificarea periodica pram

Verificarea periodica pram a instalatiilor electrice trebuie executata la intervale de timp conform normativelor tehnice, dar si a legislatiei ce reglementeaza domeniul instalatiilor electrice.

Conform Hg 1146/2006, angajatorul trebuie sa garanteze ca cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări ale instalatiilor electrice sunt depistate şi remediate la timp prin verificari periodice.

Verificari periodice PRAM, certificat PRAM, aviz pramAstel, angajatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca echipamentele si instalatiile, care pot fi la originea unor stuatii periculoase sa faca obiectul unor verificari periodice pram, dar si a unor verificari si incercari speciale de fiecare data cand apar modificari la instalatiile utilizate, modificari ale procesului de munca sau perioade prelungite de neutilizare.

Verificarea PRAM este o masura obligatorie de protectie impotriva electrocutarii personalului, incendiilor de natura electrica si multe alte defecte ce pot aparea ca urmare a unor defecte ce pot astfel fi identificate inainte de a produce pagube materiale sau chiar pierderea de vieti omenesti.

Aparatele utilizate pentru verificari pram, trebuiesc astfel sa fie capabile de a efectua o serie de teste, cum ar fi: masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, teste de continuitate a nulului de protectie si impedanta buclei de scurtcircuit.
Aceste testari si verificari periodice, sunt doar cateva din cele obligatorii conform normativului I 7/2011.

Oricare dintre firmele ce au in propietate instalatii electrice, trebuie sa faca cel putin verificare periodica a instalatiei de legare la pamant si sa obtina de la un electrician autorizat un Buletin de incercare, care sa certifice ca valorile inregistrate in urma masuratorilor corespund cerintelor legale.

Procedura de inspectie si verificare pram a instalatiei electrice

Inspecţia instalatiilor electrice, cuprinde examinarea atentă a instalaţiei şi se efectuează în conformitate cu urmatoarele cerinţele de siguranţă:

 Împotriva efectelor şocurilor electrice datorate atingerii directe sau indirecte
 Protecţia împotriva incendiilor care rezulta dintr-o instalație electrică defectă

Cerinte privind inspectiile si verificarile instalatiilor electrice

Principalele cerințe care trebuiesc urmărite atunci când se face o inspecţie a instalaţiei, sunt:

 Pe baza de eşantionare, se verifică dacă cablurile şi conductorii sunt uşor de identificat în instalaţie
 Nu exista semne de supraîncarcare a cablurilor şi conductoarelor
 Pe baza de eşantionare se verifică conexiunea corecta a prizelor şi a lămpilor de iluminat
 Conductoarele de protecţie PE au culoare verde - galben
 Existenţa conductorului de protecţie între tablourile de distributie şi priza de pamânt
 Nu exista muchii ascuţite care pot provoca daune mecanice izolaţiei cablurilor
 Integritatea izolaţiei cablurilor şi conductoarelor
 Prezenţa unor bariere de incendiu, grad corespunzător de rezistenţă la foc
 Dispozitivele de protecţie/siguranţele/întreruptoarele sunt alese corect pentru utilizarea prevăzuta
 Etichetarea circuitelor, întreruptoarelor, tablourilor, dar şi a altor aparate terminale
 Prezenţa anunţurilor de pericol şi avertizare, cum ar fi: avertizarea privind echipamentele alimentate cu tensiuni de peste 230V, avertisment privind conductoarele de legare la masă „Conexiune electrica de siguranţă – nu scoateţi”
 Examinarea cablurilor flexibile, privind ancorarea, protecţia mecanică, eventuale daune şi defect
 Protecţia mecanică a tuturor aparatelor electrice
 Identificarea eventualelor modificări ale instalaţiei, care ar putea afecta sarcina maxim admisă pe circuitul respectiv
 Prezenţa unor instrucţiuni, informaţii, rapoarte.

În cazul în care inspecţiile sunt efectuate prin sondaj, acestea ar trebui sa includă dechiderea cutiilor de borne la corpurile de iluminat, prize şi echipamente.

Instalatia de iluminat trebuie de asemenea verificata. Daca nu este posibilă o inspecţie totală a instalaţiei de iluminat, va fi utilizat un proces de eşantionare de minim 10 – 15 % din toate aparatele, echipamentele şi corpurile de iluminat.

Rapoartele/Buletinul de incercare "PRAM" emise in urma inspectiilor si verificarilor pram, trebuie sa contina un minim de informatii, cum ar fi urmatoarele date: 

Denumirea instalatiei sau a partii din instalatie la care s-au efectuat verificari pram
Functia, calitatea si numele persoanei care a efectuat verificarea pram
Metoda de masurare folosita, tipul si clasa de precizie a aparatelor utilizate in acest sens
Aprecieri asupra gradului de umiditate a solului (umed, uscat, foarte uscat)
Data efectuarii verificarii pram
Rezultatul verificarii continuitatii conexiunilor electrice intre utilaje si priza de pamant
Valoarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant, masurata la utilajul cel mai indepartat de priza de pamant
Observatii asupra defectelor constatate si inlaturate in urma verificarilor pram.

Articole asemanatoare:

1. Verificarile PRAM si testarile periodice ale instalatiei de legare la pamant
2. Masurarea prizelor de pamant