BLOG

Protectia prin legare la pamant

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta, in instalatiile electrice de joasa tensiune trebuie sa se aplice doua masuri de protectie:

 O masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii – protectia prin legarea la nul sau legare la pamant
 O masura de protectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale – legarea suplimentara a carcaselor echipamentelor electrice la instalatia de legare la pamant, egalizarea potentialelor, izolarea amplasamentelor, folosirea dispozitivelor de protectie impotriva electrocutarii – RCD – urilor.

Cele doua masuri de protectie nu trebuie sa se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei singure masuri, considerata principala.

Un alt element foarte important este stabilirea dispozitivelor de protectie, astfel incat acestea sa asigure deconectarea la aparitia unui curent periculos sau a unei tensiunii de atingere mai mari de 50V pe masele echipamentelor intr-un timp de 0.2 pana la 3 secunde, in functie de tensiunea de alimentare si de curentul dispozitivului de protectie.

Conditii tehnice privind protectia prin legare la nul si/sau pamant

 Echipamentele electrice fixe din instalatiile de utilizare realizate cu protectia principala prin legare la nul trebuie sa aiba o dubla legatura de protectie: una printr-un conductor de protectie aflat in cablul de alimentare, prin care se leaga borna de protectie aflata in cutia de borne a echipamentului de bara de nul a tabloului de distributie; a doua printr-un conductor vizibil sau platbanda care leaga borna de protectie, aflata pe carcasa echipamentului in exterior, de instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat echipamentul.
 Echipamentele electrice mobile si portabile trebuie prevazute la capatul cablului de alimentare cu fise cu contact de protectie. Cablul trebuie sa contina un conductor separat prin care masele echipamentului electric sunt legate la contactul de protectie al fisei.
Pe conductoarele de protectie este interzis a se intercala sigurante, intreruptoare sau oricare alt element care poate sa intrerupa circuitul. 
 Masele echipamentelor tehnice electrice trebuie legate la pamant prin conductoare astfel dimensionate incat sa reziste curentului de scurtcircuit care apare in caz de defect pentru nulul de lucru si de protectie.
 Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior, din locurile de munca periculoase si foarte periculoase, alimentate la tensiuni mai mari de 50 V, trebuie sa fie legate la nul de protectie daca distanta de la sol sau pardoseala pana la ele este mai mica de 2,5 metri.
 Este interzisa legarea in serie la conductorul de nul de protectie a carcaselor mai multor aparate. Fiecare utilaj trebuie legat la conductorul de nul de protectie cu o legatura speciala.
 Conductorul de nul de protectie trebuie sa fie separat de conductorul de nul de lucru, incepand de la ultimul tablou la care bara de nul este legata la pamant pana la masa echipamentului tehnic care trebuie protejat.
 Pana la ultimul tablou electric de distributie, se admite existenta unui singur conductor de nul, utilizat atat drept conductor de lucru cat si de protectie. De la ultimul tablou, la care se racordeaza receptorul, in sensul de distribuire a energiei electrice, conductorul de nul de lucru trebuie sa fie separat de conductorul de nul de protectie. Bara de la care se separa conductorul de nul de lucru de cel de protectie trebuie sa fie legata la instalatia de legare la pamant a incintei.
 Conductoarele de legare la nul de protectie trebuie sa aiba sectiunea dimensionala corespunzator prevederilor standardelor in vigoare si culoarea de izolatie galben-verde.
 Toate tablourile electrice trebuie sa aiba o bara de nul, racordata la instalatia de legare la pamant care se afla in incinta unde este montat tabloul; in cazul tablourilor electrice cu carcasa metalica, bara de nul se leaga la carcasa, iar carcasa se leaga vizibil la instalatia de legare la pamant.
 Bara de nul trebuie sa aiba cel putin atatea borne cate conductoare sunt racordate la aceasta bara. Nu se admit mai multe conductoare racordate la o singura borna.
 Toate conductoarele de protectie trebuie sa aiba papuci la capete, iar bornele de protectie trebuie sa fie asigurate impotriva desurubarii,
 Instalatia de legare la pamant a fiecarei incinte, la care sunt racordate instalatiile, echipamentele si utilajele la care protectia principala o constituie legarea la nul, trebuie sa aiba o rezistenta de dispersie de maxim 4 ohmi
 Toate instalatiile de legare la pamant din incinta unei unitati industriale trebuie sa fie legate electric intre ele cel putin prin conductorul de nul de protectie al retelei de alimentare

Mentinerii nivelului de securitate a echipamentelor si instalatiilor electrice

Pentru mentinerea nivelului de securitate a echipamentelor si instalatiilor electrice, utilizatorul trebuie:

 Sa intocmeasca si sa respecte un program de intretinerea si verificare periodica a instalatiilor electrice
 Sa tina evidenta instalatiilor si echipamentelor, referitor la verificarile din punctul de vedere al protectiei muncii la care trebuie supuse si periodicitatile de verificare.
 Sa mentina pe durata exploatarii instalatiilor si echipamentelor nivelul de securitate conceput din proiectare;
 In instalatiile electrice temporare sau definitive sunt interzise orice fel de improvizatii.
 Modificarile sau extinderile instalatiilor electrice de utilizare trebuie efectuate numai de catre un electrician autorizat profesional dar si din punctul de vedere al protectiei muncii.

Atestarea Operatorilor Economici
Coduri de recomandare in urma verificarilor period...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Luni, 20 Mai 2024
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.