BLOG

Standarde si reglementari tehnice

 

LISTA STANDARDE SI REGLEMENTARI ROMÂNE ELABORATE CA VERSIUNE NAŢIONALĂ A STANDARDELOR EUROPENE PENTRU DOMENIUL ELECTRIC

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public

SR HD 384.1 S2:2004 - Instalatii electrice în construcţii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect şi principii fundamentale

SR HD 384.3:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale

SR HD 384.4.46 S2:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 46: Secţionare şi comandă

SR HD 384.5.52 S1:2004 - Instalatii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 - Instalatii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

SR HD 384.7.702 S2:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Reglementări pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 702: Piscine şi alte bazine

SR HD 384.7.711 S1:2004 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-711: Reguli pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Expoziţii, spectacole şi standuri

SR HD 384.7.754 S1:2006 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 754: Instalaţii electrice pentru rulote sau autorulote

SR EN 13032-1:2008 - Lumină şi iluminat. Masurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 1: Măsurarea şi prezentarea datelor

SR EN 13032-1:2004 - Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor şi corpurilor de iluminat. Partea 1: Măsurarea şi prezentarea rezultatelor

SR EN 13032-2:2006 - Lumină şi iluminat. Masurarea şi prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de muncă interioare şi exterioare

SR EN 13032-3:2008 - Lumină şi iluminat. Măsurarea şi prezentarea rezultatelor fotometrice ale lămpilor şi aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranţă al locurilor de muncă

SR EN 14337:2005 - Instalaţii de încălzire a clădirilor. Proiectare şi execuţie a instalaţiilor cu încălzire electrică directă a încăperilor

SR EN 15316-4-6:2008 - Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al cerinţelor energetice şi al  randamentelor instalaţiei. Partea 4-6: Instalaţii de generare a căldurii, instalaţii fotovoltaice

SR EN 50162:2004 - Protecţia împotriva coroziunii provocate de curenţii vagabonzi din reţelele de curent continuu

SR EN 50164-1:2008 - Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare

SR EN 50164-1:2003/A1:2007 - Componente de protectie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 1: Prescripţii pentru componente de conectare

SR EN 50164-2:2003 - Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pământ

SR EN 50164-2:2003/A1:2007 - Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 2: Prescripţii pentru conductoare şi electrozi de pămant.

SR EN 50164-3:2007 - Componente de protecţie împotriva trăsnetului (CPT). Partea 3: Prescripţii pentru eclatoare de separare

SR EN 50164-4:2008 - Componente instalate în clădiri privind protecţia împotriva trăsnetului (CPT). Partea 4: Prescripţii pentru sistemele de fixare a conductoarelor

SR EN 50164-7:2008 - Componente instalate în clădiri privind protecţia împotriva trăsnetului (CPT). Partea 7: Prescripţii pentru materiale care îmbunătăţesc legarea la pământ

SR EN 50310:2006 - Utilizarea legăturii echipotenţiale şi de punere la pământ în clădiri cu echipamente de tehnologia informaţie

SR CLC/TR 50479:2008 - Ghid pentru instalaţii electrice. Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de pozare. Limitarea încălzirilor interfeţelor de conexiune

SR CEI 60050-195:2006 - Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 195: Legare la pământ şi protecţie împotriva şocurilor electrice

SR CEI 60050-195:2006/A1:2006 - Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 195: Legare la pământ şi protecţie împotriva şocurilor electrice

SR CEI 60050-826:2006 - Vocabular Electrotehnic Internaţional. Partea 826: Instalaţii electrice

SR HD 60364-1:2009 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 1: Principii fundamentale, determinarea caracteristicilor generale, definiţii

SR HD 60364-4-41:2007 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice

SR HD 60364-4-44-443:2007 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4-44: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi a perturbaţiilor electromagnetice. Articolul 443: Protecţie împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutaţie.

SR HD 60364-5-51:2006 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-51: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Reguli generale

SR HD 60364-5-54:2006 - Instalaţii electrice de joasa tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Sisteme de legare la pământ, conductoare de protecţie şi conductoare de echipotenţializare.

SR HD 60364-5-534:2009 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-53: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Secţionare, întrerupere şi comandă. Capitolul 534:Dispozitive de protecţie împotriva supratensiunilor

SR HD 60364-5-559:2006 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5-55: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 559: Corpuri şi instalaţii de iluminat

SR HD 60364-6:2007 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare

SR HD 60364-7-701:2007 - Instalatii electrice de joasă tensiune. Partea 7-701: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Încăperi cu cadă de baie sau duş

SR HD 60364-7-703:2005 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-703: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Încăperi şi cabine prevăzute cu încălzitoare pentru saune

SR HD 60364-7-704:2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-704: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii pentru şantiere de construcţii şi de demolare

SR HD 60364-7-705:2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-705: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Construcţii din agricultură şi horticultură

SR HD 60364-7-706:2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-706: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Incinte electroconductoare înguste.

SR HD 60364-7-740:2007 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7-740: Prescripţii pentru instalaţii sau amplasamente speciale. Instalaţii electrice temporare pentru structuri, dispozitive pentru agrement şi barăci din bîlciuri, parcuri de distracţii şi circuri

SR CEI/TR 60479-1:2006 - Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 1: Aspecte generale

SR CEI/TR 60479-2:2009 - Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. Partea 2: Aspecte particulare

SR CEI/TR 60479-5:2008 - Efectele curentului electric asupra omului şi animalelor domestice. Partea 5: Valorile pragurilor de tensiune de atingere pentru efecte fiziologice

SR EN 61140:2002/A1:2007 - Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi echipamente electrice.

SR CEI/TS 61201:2008 - Utilizarea limitelor convenţionale ale tensiunilor de atingere. Ghid de aplicare

SR EN 62305-1:2006 - Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 1: Principii generale

SR EN 62305-2:2006 - Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 2: Evaluarea riscului

SR EN 62305-3:2006 - Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 3: Avarii fizice ale structurilor şi punerea în pericol a vieţii

SR EN 62305-4:2006 - Protecţia împotriva trăsnetului. Partea 4: Sisteme electrice şi electronice din structuri

SR EN 62364-4-41:2007 - Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4-41: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva şocurilor electrice 

Auditul energetic
Efectul supratensiunilor asupra aparaturii electri...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Miercuri, 25 Noiembrie 2020
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.