BLOG

Energia şi Puterea Electrică

Energia si puterea electricaEnergia şi puterea electrică, sunt două mărimi care nu pot fi separate. Energia ca si mărime fizică nu reprezintă altceva decât capacitatea unui sistem de a efectua lucru mecanic ca rezultat al transformarilor suferite în trecerea de la o stare iniţială la o stare de referinţă.

Energia furnizată de un generator electric într-o unitate de timp se numeşte putere electrică.  

Trecerea unui sistem în cursul transformării de la o stare la alta, are ca rezultat schimbări de viteză, poziţie, temperatură, etc., schimbări ce au loc atât asupra sa cât şi asupra sistemelor externe.

Continue reading
59186 Hits
0 Comments

Rezistorul

Rezistoarele sunt elemente de circuit utilizate pentru limitarea curentului în instalaţii, aparate şi echipamente, fiind caracterizate printr-o mărimea R (pozitivă), numită rezistenţa electrică a rezistorului.
Această mărime este constantă în timp şi independentă de valorile tensiunii, respectiv intensităţii curentului electric.

Un rezistor este echivalent unei grupări de rezistoare dacă, la aplicarea aceleiaşi tensiuni la bornele rezistorului echivalent ca şi la bornele grupării, circulă un curent electric cu aceeaşi intensitate.

Continue reading
2294 Hits
0 Comments

Legile lui Kirchhoff

Legile lui KirchhoffLegile lui Kirchhoff servesc la calcularea retelelor electrice. Cunoscandu-se o parte din marimile care intervin intr-o retea, putem determina celelalte marimi necunoscute.

In cele mai multe cazuri, circuitele electrice sunt complexe, continand una sau mai multe surse de energie electrica, mai multe rezistente legate in diferite moduri alcatuind retele electrice. Marimile care intervin intr-o retea elecrica sunt: fortele elecromotoare, rezistentele diferitelor laturi si curentii prin aceste laturi.

In general, circuitele electrice nu sunt formate dintr-un singur generator si un singur consumator, ci sunt circuite ramificate care contin mai multe generatoare si consumatori. Pentru calcularea acestor circuite se folosesc legile lui Kirchhoff.

1 Se numeşte nod de retea orice punct dintr-un circuit unde se întâlnesc cel puţin trei conductori.

1 Se numeşte ochi de retea orice porţiune închisă dintr-un circuit care poate să nu conţină sursă, dar care nu are nici o ramificaţie (contururi poligonale închise, formate dintr-o succesiune de rezistori şi surse).

1 Se numesc ramuri de reţea, porţiuni din reţeaua electrică cuprinse între două noduri succesive.

Continue reading
1414 Hits
0 Comments

Bransamentul Electric

Electrician executie bransament electricBranşamentul electric reprezinta racordul electric de la reteaua electrica a furnizorului (ENEL) pana la blocul de masura si protectie (BMPT sau BMP).

Soluţiile de realizare a bransamentului si racordarea la reteaua electrica diferă în funcţie de particularităţile consumatorului, respectiv dacă aceştia sunt locuinţe individuale, blocuri de locuinţe, etc.

De regulă, consumatorii casnici sunt alimentaţi cu energie electrică prin bransament monofazat, deoarece receptorii caracteristici acestora sunt corpurile de iluminat şi echipamente electrocasnice alimentate de la prizele monofazate.

Continue reading
1711 Hits
0 Comments

Avizul Tehnic de Racordare

Aviz tehnic de racordare - ATRAvizul Tehnic de Racordare - ATRconstituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrica în vederea satisfacerii cerințelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului.

Utilizatorii retelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalatiei electrice de utilizare care urmează să fie racordată la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.

Pentru a obtine avizul tehnic de racordare la reţeaua electrica vă puteţi adresa Enel Distribuţie, direct sau prin împuternicit legal.

Cererea si documentatia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin postă.

Continue reading
3107 Hits
0 Comments

Postari recente