BLOG

Informații importante privind materialele electrice

Din dorinta de a va ajuta în proiectele dumneavoastră, vă prezint câteva informații importante privind materialele electrice. Astfel, veți putea să alegeti materialele electrice adecvate, dar și reduce timpul alocat studierii ofertelor din alte surse, prezentând o secțiune în site CATALOAGE/BROȘURI, unde este structurata oferta de baza a celor mai importanți producători pentru materialele electrice cele mai solicitate.

Oferta de produse cuprinde in special urmatoarele tipuri de materiale electrice:

Aparataj ultraterminal modular:

- aparataj modular "gama economica": COMTEC, ELBI, TEM, VIMAR PLANA, BTICINO MATIX

- aparataj modular "gama top": GEWISS CHORUS, BTICINO LIGHT

Continue reading
837 Hits
0 Comments

Sisteme de anclanșare automată a rezervei - A.A.R.

Pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica este nevoie de doua sau mai multe surse de energie electrica. Comutarea automata de la o sursa la alta pentru a asigura continuitatea alimentarii se realizeaza cu ajutorul unui sistem numit AAR (Anclansarea automata a rezervei)

Aceste sisteme au posibilitatea sa asigure trecerea alimentării cu energie de pe sursa principală pe cea de rezervă, când dispare tensiunea pe sursa principala, sau poate asigura trecerea alimentării cu energie electrică de pe un sistem de alimentare pe altul, fiecare sursă fiind rezerva celeilalte.

Sistemele AAR trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să asigure o funcţionare singura şi rapid la căderea tensiunii de pe sursa principală să nu permită alimentarea concomitentă a receptoarelor de la cele două surse

Sistemele AAR. care asigură revenirea automată a alimentării cu energie pe sursa de bază la dispariţia defectului, vor fi prevăzute cu o întârziere a acţionării trecerii de la o sursă pe alta, prin utilizarea unui releu de timp. Dacă acţionarea sistemului se face instantaneu apare fenomenul de oscilaţie (trecerea de pe sursa de bază pe cea de rezervă şi invers, nemaiavând posibilitatea selectării uneia dintre surse).

5530 Hits
0 Comments

Sfaturi de economisire a energiei electrice

Printre cei mai mari consumatori de energie dintr-o casă, se numără frigiderul, congelatorul, maşina de spălat rufe şi aerul condiţionat.

Economisirea de energie este posibilă, dacă ţineţi cont de câteva recomandări: Instalarea frigiderului sau a congelatorului, să se facă cât mai departe de orice sursă de căldură Asiguraţi o ventilare corespunzătoare, prin păstrarea unor distanţe de cel puţin 10 – 15 cm de mobilierul din jur sau pereţi Asiguraţi o etansare foarte bună a uşilor Evitaţi introducerea alimentelor calde în frigider Recipientele care conţin alimente lichide vor fi păstrate înfrigider, vor fi acoperite cu capace de siguranţa Dezgheţaţi frigiderul sau congelatorul ori de câte ori este nevoie Păstraţi frigiderul cu o încărcare optima – frigiderul sau congelatorul gol consumă mult mai multă energie decât unul plin Alegeţi o maşină de spălat care să ofere cât mai multe obţiuni privind economisirea de energie prin folosirea unei temperaturi scăzute a apei în procesul de spălare, a ciclurilor de clătire, dar şi a cantităţii de rufe utilizate la o spălare. Când cupăraţi un aer condiţionat, cereţi sfatul specialiştilor privind eficienţa din punct de vedere energetic, alegerea acestuia în funcţie de volumul camerei pe car doriţi să o climatizaţi.

881 Hits
0 Comments

Terminologie în instalații electrice

Mai jos vă prezint câteva elemente, mai importante de terminologie specifică domeniului electric:

Alimentarea normală cu energie electrica - alimentarea cu energie electrica dintr-o sursă de energie electrica (transformator, generator) prevăzută pentru a se asigura funcţionarea receptoarelor electrice ale unui consumator, în regim normal. De regulă aceasta este reţeaua publică de distribuţie.
Alimentare de rezervă – alimentare prevăzută pentru a menţine, pentru alte scopuri decât cele de securitate, funcţionarea unei instalaţii electrice sau a unor părţi ale acesteia, în cazul întreruperii alimentării normale (UPS, generator).

Continue reading
3176 Hits
0 Comments

Protecția electrocasnică

Protectia electrica, verificari periodice instalatie casaProtectia aparaturii electrice din casele noastre este realizată în general prin următoarele trei măsuri:
1 Protectia la suprasarcina
1 Protectia la supratensiune
1 Eliminarea efectelor variațiilor de tensiune, prin montarea de UPS-uri

Functionarea aparaturii electrocasnice poate produce suprasarcini care pot incarca circuitele mai mult decat este permis. Rezultatul - deteriorarea aparaturii, prizelor, circuitelor si chiar incendii. Principala măsură privind protecția aparaturii la suprasarcina este montarea de disjunctoare (întreruptoare automate), calibrate pe circuitele consumatorilor.

Continue reading
690 Hits
0 Comments

Calculul Instalatiilor electrice de JT

Calculul instalatiilor electrice de joasa tensiune (JT), este o etapa obligatorie in proiectarea unei instalatii electrice.Dimensionarea instalatiei electrice a unui consumator, se refera la dimensionarea sectiunii conductoarelor de alimentare precum si alegerea echipamentului de protectie a receptoarelor. 

În dimensionarea conductoarelor parcurse de curent apar doua elemente care conditioneaza sectiunea lor:

- încalzirea prin efect termic al curentului electric- caderea (pierderea) de tensiune datorita rezistentelor elementelor de circuitul prin care circula curentul electric.

În instalatiile interioare unde de regula distantele sunt mici, se determina sectiunea la încalzire si se verifica la pierderea de tensiune, calculul tinand seama si de natura receptoarelor alimentate (forta, lumina, de curenti slabi).

Sectiunile conductoarelor electrice se dimensioneaza pentru a satisface conditia de stabilitate termica la încalzirea în regim permanent sau intermitent, în functie de regimul de lucru al receptoarelor alimentate. Sectiunile determinate vor fi verificate la conditiile de pierdere de tensiune.

Continue reading
951 Hits
0 Comments

Caracteristicile Motoarelor

Caracteristicile tehnice ale unui motor sunt:

 Puterea nominală (Pn) – reprezintă puterea activă a motorului pe care o dă la arbore, atunci când este alimentat la tensiune nominală.

 Tensiunea nominală (Un) –este valoarea de linie a acesteia şi depinde de conexiunea facută înfăşurării statorice a motorului.

 Curentul nominal (In) – este curentul absorbit de un motor electric, când este alimentat la tensiunea nominală şi debitează la arbore puterea nominală.

 Turatia nominală (n) – este turaţia imediat inferioară turaţiei de sincronism, stabilită când motorul electric este alimentat la tensiune nominală şi absoarbe de la reţeaua electrică curentul nominal.

Continue reading
870 Hits
0 Comments

Surse de alimentare

 Grupurile electrogene sunt surse care se instalează la consumatorii pentru alimentarea de bază (consumatori izolaţi, cabane, şantiere în fază iniţială, etc.) sau ca surse de rezervă de inlocuire. Această ultimă soluţie se aplică în cazul consumatorilor care au receptori de categoria zero sau 1, ce necesită un nivel de siguranţă ridicat în alimentare, care nu poate fi asigurat prin alimentarea din sistemul extern. Din această categorie fac parte receptorii vitali.

Receptorii vitali, care trebuiesc prevăzuţi cu alimentare de rezervă locală (sursa electrică de înlocuire) se împart în două categorii:

1a receptori care nu admit  întreruperi în alimentare mai mari de o secundă;
1a receptori care admit întreruperi în alimentare cu durate de 1-5 minute.

Continue reading
982 Hits
0 Comments

Tratarea neutrului

Tratarea neutrului in retelele electriceÎntr-o retea electrică trifazată perfect izolată, potenţialul neutrului nu are o valoare fixă, ci poate lua orice valoare cuprinsă între zero şi tensiunea reţelei.

În funcţionarea normală, dacă reţeaua este încărcată simetric (curenţii din faze sunt egali şi decalaţi cu 1200 unul faţă de celălalt), potenţialul punctului neutru este egal cu zero şi coincide cu potenţialul pământului (toate fazele au capacităţile faţă de pământ, rezistenţele de izolaţie şi tensiunile egale).Î

n aceste condiţii, conductoarele neutre, nu vor fi parcurse de curent, iar punctele neutre ale transformatoarelor cu înfăşurările legate în stea, vor avea potenţial faţă de pământ zero. În acest caz de simetrie, este indiferent dacă neutrul transformatoarelor este legat sau izolat faţă de pământ.

Continue reading
2193 Hits
0 Comments

Aparate electrice folosite la realizarea schemelor

Aparate electrice si scheme de comandaAparatele electrice folosite la realizarea schemelor electrice de forta si comanda, pot fi grupate diin punct de vedere al rolului funcţional, astfel:

1 aparate electrice de comanda şi control - permit darea unei comenzi (manuale sau automate)
1 aparate electrice de semnalizare şi avertizare
1 aparate electrice de masura

 APARATE ELECTRICE PENTRU COMANDĂ ŞI CONTROL

Realizarea unei anumite funcţii de comandă, pentru utilajul antrenat de motorul electric, se asigură cu aparate electrice pentru comandă.
Cele mai folosite aparate pentru comanda motoarelor sunt: butoanele şi cheile de comandă, releele, contactoarele, siguranţe fuzibile şi/sau întreruptoarele automate

Continue reading
1461 Hits
0 Comments

Măsurarea energiei electrice

Bloc de masura si protectie monofazat si trifazatBlocul de masura si protectie trifazat - BMPT face parte integranta din instalatia de alimentare cu energie electrica a unui consumator trifazat, reunind in aceeasi cutie aparatele de contorizare a energiei electrice si de protectie la scurtcircuit, suprasarcina, curent rezidual si supratensiune. Blocul asigura conexiunea dintre bransamentul trifazat, aerian sau subteran, si coloana generala de alimentare a instalatiei electrice a abonatului.

Blocul de masura si protectie poate fi în constructie monofazată (BMP), sau în constructie trifazata (BMPT), care asigura urmatoarele functiuni:
1 masurarea energiei electrice active sau reactive;
1 protectia la scurtcircuit, suprasarcina;
1 protectia la supratensiuni de frecventa industriala sau datorita intreruperii conductorului de nul;
1 protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa a circuitelor sau a aparatelor.

Blocul de masura si protectie (BMPT-ul) asigura posibilitatea reconectarii alimentarii de catre consumator in cazul actionarii protectiilor la un defect, protectia impotriva sustragerilor de energie electrica si deteriorarii aparatelor din interior.

Continue reading
1453 Hits
0 Comments

Aparate Electrice de Protecţie

Aparate de protectie pentru tablouri electriceAparatele electrice de protectie sunt destinate să asigure protecţia elementelor de circuit împotriva suprasarcinilor, scurtcircuitelor sau lipsei de tensiune. 
Supracurentul de scurtcircuit, apare în momentul punerii în contact direct a două conductoare cu potenţial diferit. Valoarea acestui curent poate fi de până la 10 ori mai mare decât curentul nominal al circuitului respectiv şi are o durată scurtă de acţiune.
Supracurentul de sarcină, apare la funcţionarea în regim anormal a unui consumator şi poate avea valori de până la 20 ori curentul nominal, având o durată îndelungată de acţiune.

Aparatele electrice de protectie au rolul de a limita efectele regimurilor de avarie pentru a proteja atât echipamentul electric cât şi consumatorii.

Continue reading
9090 Hits
0 Comments

Instalatii TV

Calitatea recepţiei semnalului tv este dată şi de calitatea instalatiei de cablu din locuinţă. O instalatie de cablu prost făcută cu componente ieftine, poate afecta buna funcţionare a serviciilor de televiziune pe care le recepţionezi. 

CABLURI COAXIALE
Semnalul TV este transportat prin intermediul cablurilor coaxiale.

Antene TV cablare cablu tv, instalatii tvUn cablu coaxial este format din doi conductori:

- conductorul central (conductorul de cupru sau oţel cuprat din interior)
- stratul conductor izolator (cu cât sunt mai multe astfel de straturi cu atât este mai bună izolarea cablului faţă de diferiţi factori perturbatori externi).

Pentru o bună recepţie a semnalului TV, când alegem aceste cabluri trebuie să avem în vedere:

Continue reading
2554 Hits
0 Comments

Instalația de Paratrăsnet

Instalatii de paratrasnet pentru imobileInstalaţia de paratrăsnet constituie principala măsură de protecție la loviturile directe de trasnet în cazul furtunilor.
O altă ameninţare este reprezentată de apariţia supratensiunilor cauzate de loviturile de trăsnet, chiar dacă acestea au loc mult mai departe de imobilul dumneavoastră.

Dacă o lovitura de trasnet loveşte o instalaţie de paratrasnet, atunci o bună parte din energia trăsnetului este deviată spre pământ dar şi spre instalaţia electrică proprie, iar prin sistemele de legare la pământ şi la alte instalaţii şi echipamente.

Continue reading
1312 Hits
0 Comments

Transformatorul electric

Transformatorul electricTransformatorul electric este un aparat electromagnetic static cu ajutorul căruia se transferă energia din circuitul primar în circuitul (circuitele) secundare izolate de primul, prin intermediul unui circuit magnetic comun. Transferul de energie se efectuează în condiţiile măririi sau micşorării tensiunii, conform cerinţelor concrete ale aplicaţiei.

Corespunzător definiţiei, din punct de vedere funcţional transformatorul se compune din:
1 o înfăşurare (bobină) primară;
1 una sau mai multe înfăşurări (bobine) secundare;
1 miezul magnetic comun pe care sunt plasate înfăşurările.I

nfasurarea primara şi înfăşurarea secundară sunt înlănţuite de fluxul magnetic comun care asigură transferul de energie din circuitul primar în cel secundar.

Continue reading
1311 Hits
0 Comments

Mașina de curent continuu

Motorul de curent continuuMasina de curent continuu se compune dintr-un stator (inductor) şi un rotor (indus).

Statorul este format dintr-o carcasă de fontă sau de oţel în miezul în miezul căreia sunt fixaţi polii (principali şi auxiliari) cu bobinajele respective (inductoare) sau fără bobinaje în cazul magneţilor permanenţi. În părţile laterale ale carcasei sunt situate cele două scuturi ce poartă lagărele.

Rotorul este confecţionat din tole de oţel electrotehnic, fixate pe arbore, având crestături periferice în care se află laturile active ale bobinelor indusului. Rotorul posedă un colector cilindric din lamele de cupru, izolate, montate în coadă de rândunică pe un butuc al arborelui.

Continue reading
2161 Hits
0 Comments

Masina asincronă

MaşinElemente constructive ale masinii asincrone trifazatea asincronă este o maşină de curent alternativ cu câmp magnetic învârtitor, al cărei rotor are turaţia diferită de cea sincronă (a câmpului învârtitor), dependentă de caracteristica cuplu - turaţie a dispozitivului cu care este cuplat. Masina asincrona se mai întâlneşte în literatura de specialitate şi sub numele de maşina de inducţie.

ELEMENTE CONSTRUCTIVE

Ca orice maşină electrică rotativă, masina asincrona este formată din cele două părţi principale: partea fixă – statorul și partea mobilă – rotorul

Statorul este compus din carcasă, scuturi şi miezul statoric - confecţionat din tole de oţel electrotehnic de formă cilindrică cu crestături interioare în care se situează înfăşurările statorului.

Rotorul este compus dintr-un miez rotoric de formă cilindrică alcătuit din tole de oţel electrotehnic asamblate pe arbore şi prevăzute cu crestături periferice pentru situarea înfăşurării rotorice. Pe arborele rotoric se mai află ventilatorul, iar la motoarele cu rotorul bobinat, inelele colectoare. 

Continue reading
2235 Hits
0 Comments

Masina sincronă

Mototul sincron de curent alternativMasina sincrona (motorul sincron) este o masina de curent alternativ a cărei turaţie este constantă, indiferent de regimul de funcţionare şi independent de valoarea sarcinii (în limite normale). Turaţia este cea de sincronism şi este legată riguros de frecvenţa reţelei de curent alternativ la care este cuplată maşina.

REGIMUL DE FUNCȚIONARE
Masinile sincrone pot funcţiona în două regimuri de bază:
1a 
ca generatoare - maşina transformă puterea mecanică, primită pe la arbore de la un motor auxiliar, în putere electrică, debitată într-o reţea de curent alternativ
1a ca motoare - maşina transformă puterea electrică, primită de la o reţea de curent alternativ, în putere mecanică, cedată pe la arbore unei instalaţii mecanice.

Continue reading
5223 Hits
0 Comments

Legea lui Ohm

Georg Simon OhmGeorg Simon Ohm a fost un fizician și educator german. Încă de la începutul carierei sale didactice, ca profesor de liceu, Ohm a studiat pila voltaică inventată de contele italian Alessandro Volta. Folosind echipament creat de el însuși, fizicianul german a descoperit proporționalitatea dintre diferența de potențial, intensitatea curentului electric și rezistența electrică care a devenit cunoscută în lumea științifică începând cu 1826 și până azi ca legea conducției electrice, dar mai ales ca legea lui Ohm.
Conform Legii lui Ohm, intensitatea curentului electric care trece printr-o porţiune de circuit, este direct proporţionalã cu tensiunea aplicatã  la capetele porţiunii de circuit şi invers proporţionalã cu rezistenţa acelei porţiuni de circuit.
I = U/R - Rportul dintre tensiunea U aplicată la bornele sursei și intensitatea I a curentului care circulă prin circuit.
I = intensitatea curentului este exprimatã in amperi (A)
U = tensiunea este exprimatã in volţi (V)
R = rezistenţa este exprimatã in ohmi (Ω)

Continue reading
2551 Hits
0 Comments

Curentul Alternativ

Inductia electromagnetica, bobina in curent alternativCurentul alternativ are cea mai largă întrebuinţare, pentru că poate fi produs, transportat şi utilizat în cele mai bune condiţii economice. La baza producerii tensiunii electrice alternative stă fenomenul inductiei electromagnetice. Rotirea uniformă a unui câmp magnetic într-o bobină fixă, permite obţinerea unei t.e.m. alternative.

Rezistorul în curent alternativ. Dacă la bornele unui rezistor (considerat pur rezistiv) se aplică o tensiune alternativă sinusoidală, prin acesta va lua naştere un curent alternativ sinusoidal, în fază cu tensiunea aplicată.

Bobina în curent alternativ. Caracteristic comportării bobinelor în curent alternativ este faptul că datorită fenomenului de autoinducţie, la aplicarea unei tensiuni la bornele circuitului, curentul nu atinge instantaneu valoarea maximă posibilă, ci prezintă o întârziere, intensitatea curentului electric prin bobină fiind defazată cu π/2 în urma tensiunii.

Continue reading
9009 Hits
0 Comments